herb

Soli Deo et studiis

 
 
Nasza formacja

Prowincja Warszawska Redemptorystów prowadzi własne międzynarodowe i dwuobrządkowe Wyższe Seminarium Duchowne w Tuchowie. Poza tym posiada Postulat w Bardzie Śląskim oraz Nowicjat w Lubaszowej.

Postulat

Bardo Śląskie

Trwa jeden rok i mieści się w Bardzie Śląskim. Postulanci nie noszą jeszcze habitu i nie składają ślubów zakonnych. Poprzez studium, modlitwę i różne zajęcia poznają charyzmat i duchowość redemptorystowską, wprowadzani są w życie wspólnocie zakonnej i rozeznają swoje powołanie.

  NOWICJAT

  Lubaszowa

  Trwa jeden rok i mieści się w Lubaszowej. Jest to czas modlitwy, pogłębiania duchowości, bliższego poznania życia zakonnego i podjęcia decyzji odnośnie dalszej drogi. Kończy się on złożeniem pierwszych ślubów zakonnych (posłuszeństwa, czystości i ubóstwa) oraz otrzymaniem habitu.

   STUDENTAT

   Tuchów

   Studentat – to czas sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych w Tuchowie. Poprzez studia akademickie, modlitwę, posługi liturgiczne i zaangażowania apostolskie studenci przygotowują się do głoszenia Dobrej Nowiny. Zwieńczeniem tego etapu są śluby wieczyste i święcenia kapłańskie.

    Kontakt
       

    WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE REDEMPTORYSTÓW

     33-170 Tuchów, ul. Wysoka 1

     14 632 72 00

     rektorwsd@redemptor.pl