Marsz dla życia i rodziny

„Każdy, kto popiera aborcję, zdążył się już narodzić”. Te słowa Ronalda Reagana, niesione na wielu banerach, towarzyszyły nam w niedzielę 14 października. W Tarnowie odbył się wtedy X Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny, połączony w diecezji tarnowskiej z obchodami XVIII Dnia Papieskiego. Na to ważne wydarzenie, pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”, wybrała się delegacja z naszego seminarium.

Świętowanie rozpoczęło się o godz. 12.00 Mszą Świętą w tarnowskiej katedrze, pod przewodnictwem JE. Ks. Bpa Władysława Bobowskiego. Po Eucharystii kilka tysięcy osób udało się w radosnym pochodzie ulicami miasta w stronę kościoła bł. Karoliny. Marsz odbył się w spokojnej atmosferze, z modlitwą i śpiewem na ustach. Spod katedry wyruszyliśmy przy akompaniamencie Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej z Tuchowa. Ta sama orkiestra przywitała uczestników pochodu przy kościele bł. Karoliny. Tam była okazja, by podczas uczty agape wzmocnić się ciepłym posiłkiem oraz ciastem przygotowanym przez mieszkańców Tarnowa, a także porozmawiać z przybyłymi rodzinami. Nie zabrakło też atrakcji kulturalnych. Po godzinie 15.00 odbył się patriotyczny program artystyczny, zorganizowany z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Marsz dla Życia i Rodziny był dla nas okazją do refleksji nad tym, jak ważne jest każde ludzkie życie, już od poczęcia. Tego typu wydarzenia pomagają zabrać głos w sprawie tych, którzy są najbardziej bezbronni – nienarodzonych jeszcze dzieci. „Życiu – TAK!”

Grzegorz Pruś CSsR

Rozpoczęcie Postulatu

W Postulacie Warszawskiej Prowincji Redemptorystów mającego swoją siedzibę w Bardzie, 21. września b. r. rozpoczął się kolejny rok formacyjny. Formację zakonną rozpoczęło 11 postulantów (10 z Polski i 1 z Białorusi). Wieczorem, w dniu przyjazdu,  wszyscy uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył Prefekt Postulatu o. Łukasz Listopad. Kolejnym ważnym punktem wdrażania w formację postulancką były czterodniowe rekolekcje, ukazujące piękno i trud życia zakonnego, które w następnych dniach poprowadził Socjusz Magistra Nowicjatu o. Marcin Klamka.

Od 01. października w Postulacie rozpoczęły się regularne wykłady w ramach roku propedeutycznego. 03. października gościliśmy Prowincjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. dr. Janusza Soka. Ojciec Prowincjał zainaugurował uroczyście czas Postulatu,  a następnie spotkał się z postulantami, by przedstawić im pewne wiadomości z życia Prowincji i Zgromadzenia.

Po wcześniejszym zaproszeniu, jako wspólnota Postulatu 05. października udaliśmy się na Inaugurację Roku Akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Po przyjeździe do Tuchowa uczestniczyliśmy we Mszy Świętej kończącej drugie spotkanie w ramach Nadzwyczajnej Wizytacji Generalnej w naszej Prowincji, której przewodniczył o. Pedro Lopez – Radny Generalny z Rzymu. Wraz z nastaniem kolejnego dnia uczestniczyliśmy w  Inauguracji Roku Akademickiego. Podczas  Inauguracji zostaliśmy uroczyście przedstawieni całej wspólnocie seminaryjnej, zaproszonym gościom i pozostałym obecnym tam współbraciom. Następnie po Eucharystii i braterskich spotkaniach we wspólnocie seminaryjnej, wyruszyliśmy w drogę powrotną do Barda.

Ufamy, że czas formacji w Postulacie przyczyni się do naszego wzrostu na różnych płaszczyznach życia: duchowej, ludzkiej i intelektualnej oraz pomoże nam pogłębić znajomość duchowości i charyzmatu redemptorystów, tak byśmy odważnie i z radością kroczyli drogą powołania redemptorystowskiego…

 

br. postulant Bartłomiej Laskowski