„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”

Jak dobrze słowa te, z Ewangelii wg św. Mateusza, łączą się z młodą dziewczyną, do której miejsca narodzin i męczeńskiej śmierci pielgrzymowaliśmy w sobotnie przedpołudnie (27.10.2018). Mowa oczywiście o bł. Karolinie Kózce, dziewicy i męczennicy.

Swoją pielgrzymkę rozpoczęliśmy Eucharystią w kościele parafialnym w Zabawie. Po Mszy św z zainteresowaniem i wzruszeniem wysłuchaliśmy historii życia i męczeńskiej śmierci bł. Karoliny. Następnie udaliśmy się do Wał-Rudy. Po modlitwie w domu bł. Karoliny odprawiliśmy wspólnie Drogę krzyżową szlakiem jej męczeństwa. Wracając ze szlaku, w modlitwie różańcowej wypraszaliśmy u Boga Ojca łaskę czystego serca, wzorem córy tarnowskiej ziemi.

„Panie Jezu,
dziękuję Ci, że ukochałeś mnie
miłością, która podnosi z
największych upadków i leczy
najboleśniejsze rany. Oczyść moje
serce z wszelkiego zła, które nie
pozwala mi doświadczać i cieszyć się
darem czystej miłości.” – bł. Karolina Kózka

Aleksander Ćwik CSsR

Zmartwychwstanie w Biblii i kulturze

Czy Chrystus faktycznie zmartwychwstał? Czy my, Jego uczniowie, również powstaniemy z martwych? Jak się to stanie i jak wyglądać będzie wtedy nasze ciało? Niewątpliwie są to jedne z najbardziej nurtujących pytań naszej wiary, bo jak naucza św. Paweł: „(…) jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.” (1 Kor 15,14).

„Zmartwychwstanie w Biblii i kulturze starożytnej basenu Morza Śródziemnego” było tematem 14 Międzynarodowego Sympozjum Biblijnego, które odbyło się w dniach 23-24 października 2018 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Liczni bibliści z wielu krajów świata, m.in. Philip. H. Towner, Nicholas T. Wright czy Andrzej Gieniusz, wygłosili swoje referaty na temat Zmartwychwstania z perspektywy tekstów Starego i Nowego Testamentu, nauczania Ojców Kościoła oraz sztuki starożytnych. W sympozjum uczestniczyli również jako słuchacze bracia klerycy: Aleksander Ćwik, Piotr Mazur, Dominik Strychacz i Hubert Starzycki oraz pan Michał Wilk – wykładowca egzegezy Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.

Hubert Starzycki CSsR

Sympozjum filozoficzne w Krakowie

W środę, 24 października, kilku alumnów naszego seminarium wzięło udział w części sympozjum filozoficznego pt. „100-lecie niepodległości – wiek filozofii  chrześcijańskiej w Polsce”, które miało miejsce na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie w dniach 23-24 października.

Prelegentami sympozjum byli m.in. profesorowie, którzy wykładają na co dzień w naszym tuchowskim seminarium: dr hab. Piotr Duchliński oraz o. dr hab. Marek Urban CSsR.

Wydarzenie rozpoczęło się od wykładu dra hab. P. Duchlińskiego (AIK) pt.: Epistemologia w polskiej filozofii chrześcijańskiej w XX wieku. Nurty, badania, perspektywy. Następnie dr hab. Piotr Mazur (AIK) przedstawił temat: chrześcijańska filozofia człowieka w Polsce wobec wyzwań w XX wieku. Trzecim z kolei wykładem był wykład prof. dra hab. Pawła Stachewicza (UAM) pt.: Nova et vetera. Uwagi o poszukiwaniach kształtu etyki chrześcijańskiej przez polskich myślicieli w 100-lecie odzyskania niepodległości. Ostatnią prelekcją był wykład o. dra hab. M. Urbana (UPJPII) pt.: Historia polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku.

Po zakończonych wykładach nastąpiła dyskusja, która cieszyła się sporym zainteresowaniem. Niestety, z powodu ograniczeń czasowych, nie na wszystkie pytania padły odpowiedzi.

Na pewno takie wydarzenie było dla nas, początkujących filozofów, dużym przeżyciem, które pokazało nam, że polska myśl filozofii chrześcijańskiej wniosła wielki wkład w rozwój filozofii polskiej w ogóle i wciąż stoi przed wieloma wyzwaniami.  Ufamy, że zdobyte doświadczenie pomoże nam w codziennym studium filozofii i jeszcze bardziej rozpali w nas pragnienie szukania dobrych odpowiedzi.

Robert Borzyszkowski CSsR