Tajemnice bolesne

Czterech kleryków WSD w Tuchowie wzięło udział w różańcu wraz z pensjonariuszami Domu Pogodnej Jesieni prowadzonego przez siostry józefitki.

Wspólnie z mieszkańcami i wolontariuszami DPJ w Tuchowie rozważaliśmy tajemnice bolesne różańca na dróżkach różańcowych przy sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Przejście tych kilkunastu metrów z dużą grupą starszych i schorowanych osób poruszających się na wózkach było rozważaniem „na żywo” tajemnicy Męki Jezusa. To naprawdę piękne doświadczenie móc pomóc tym osobom w tym, co dla nas młodych i zdrowych jest spacerkiem na kilka minut,  a dla nich staje się wyprawą dającą wiele radości.

Serdeczne pozdrowienia i wyrazy uznania za trud, który na co dzień podejmują siostry zakonne i wolontariusze!

Dariusz Dudek CSsR

P.S. Dziękujemy za miły poczęstunek w ogrodzie przyklasztornym po różańcu:)

Spotkanie z rodziną Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich.

Już od kilku lat istnieje rodzina Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich. Zrzeszone w niej osoby bezinteresownie wspierają nas – redemptorystów modlitwą i ofiarą, wypraszając nowe powołania do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

W Auli św. Klemensa, 11 października, odbyło się spotkanie ze świeckimi zaangażowanymi w Różańcowe Dzieło Wspierania Powołań Redemptorystowskich. Do naszego domu zakonnego przybyło ok.40 osób z całej Polski. Już od samego początku dało się odczuć wzajemną życzliwość i otwartość uczestników RDWPR.

Spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią sprawowaną pod przewodnictwem prefekta naszego studentatu, o. Adama Kośli CSsR, który wygłosił również kazanie. Upewnił w nim zgromadzonych świeckich, że poprzez bliskość z Bogiem i modlitwę, w dzisiejszych czasach ogromnej nagonki na osoby konsekrowane, stają się siłą Kościoła i naszego Zgromadzenia

Po zakończonej celebracji miało miejsce radosne spotkanie integracyjne członków Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich z klerykami tuchowskiego seminarium redemptorystów. Bracia przybliżyli niektóre spośród wakacyjnych praktyk pastoralnych, które odbyli m. in. w Hiszpanii oraz w Irlandii. Można było również pośpiewać wspólnie z seminaryjną scholą oraz usłyszeć poezję Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu br. Michała Zielińskiego CSsR.

Drodzy przyjaciele, Bóg zapłać za Wasze modlitwy! Matce Bożej Tuchowskiej zawierzamy Dzieło oraz sprawę nowych powołań do Zgromadzenia Redemptorystów i Zakonu Sióstr Redemptorystek.

Piotr Czechowicz CSsR

Drugi bal charytatywny dla Nadziei

W sobotę 20 października odbędzie się Drugi Bal Charytatywny na rzecz budowy ośrodka opiekuńczo – mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych.

Podczas balu odbędzie się licytacja różnych przedmiotów, z której dochody zostaną przeznaczone na ww. cel. Szczegóły na plakacie.

Zapraszamy serdecznie! Warto pomagać innym.

Droga wewnętrzna. SPRAWIEDLIWOŚĆ

Serdecznie zapraszamy na kolejne, pierwsze w tym roku, czuwanie młodzieżowe z serii „Droga wewnętrzna”. Hasło naszego spotkanie brzmi „SPRAWIEDLIWOŚĆ”, a będzie nam patronował bł. ks Jerzy Popiełuszko, którego liturgiczne wspomnienie przypada właśnie w dniu czuwania. Plan bardzo zbliżony do tego, który panował dotychczas. Spotykamy się o godz. 18.30 na Mszy św., następnie wysłuchamy konferencji naszego gościa, bp Leszka Leszkiewicza. Kolejnym punktem będzie poczęstunek w sali pielgrzyma, by potem udać się na modlitwę różańcową. Gdzie ona się odbędzie, to zależy od pogody, ale nie zapomnijcie wziąć ze sobą ciepłych kurtek! Do zobaczenia!

 

W skrócie:

Co? Czuwanie dla młodzieży z redemptorystami

Gdzie? bazylika MB Tuchowskiej w Tuchowie

Kiedy? 19 października.

O której? o 18:30.

Młodzieżowe Czuwania z Redemptorystami na Facebooku

Rok akademicki 2018/2019 w WSD Redemptorystów w Tuchowie rozpoczęty!

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego rozpoczęła się od podniosłego wykonania Gaude Mater Polonia. Następnie ojciec Rektor Maciej Sadowski CSsR przywitał zgromadzonych gości, wśród których byli także rodzice i rodziny braci alumnów. Po dorocznym sprawozdaniu z działalności seminarium z roku akademickiego 2017/1018 o. Rektor w piękny sposób przedstawił nam w zarysie historię Kościoła katolickiego w kontekście 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomniał, że wybitni przedstawiciele Kościoła położyli wielkie zasługi w odzyskanie przez Polskę niepodległości, choć często przez swoich wrogów byli postrzegani jako znienawidzony kler.

Następnie ojciec Prowincjał Janusz Sok CSsR powitał 11 nowych postulantów, którzy rozpoczynają swój pierwszy rok formacji zakonnej w Bardzie Śląskim. Kolejnym punktem uroczystości była immatrykulacja dwóch nowych braci kleryków: br. Michała Bujaka i br. Pawła Kulikowskiego, którzy otrzymali indeksy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Po tym nastąpił wykład inauguracyjny pt. Myśl chrześcijańska a refleksja filozoficzna Hansa Ursa von Balthasara o. dr hab. Marka Urbana CSsR.

Po wykładzie usłyszeliśmy Gaudeamus igitur i udaliśmy się na uroczystą Mszę św. do sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, aby zawierzyć Panu Bogu nowy rok akademicki. Ufamy, że w tym czasie znacznie postąpimy na drodze rozwoju duchowo-intelektualnego!

Robert Borzyszkowski CSsR

Nadzwyczajna Wizytacja Generalna

W dniach 1-5 października, w tuchowskim domu zakonnym redemptorystów, miała miejsce Nadzwyczajna Wizytacja Generalna. Wizytację tę przeprowadzili: ojcowie Pedro Lopez CSsR, członek Zarządu Generalnego oraz Johannes Römelt CSsR, nowy koordynator Europejskiej Konferencji Redemptorystów. W tym niecodziennym wydarzeniu, oprócz ojców wizytatorów, brali udział: przedstawiciele zarządu Prowincji Warszawskiej, współbracia z tuchowskiego domu, przyjezdni ojcowie z pobliskich domów (m.in. Lubaszowa, Kraków, Gliwice), klerycy oraz nowicjusze.

Celem wizytacji było zrozumienie obecnego stanu misji, a w szczególny sposób wizji XXV Kapituły Generalnej w odniesieniu do misji, zwłaszcza jej realizacji w Jednostkach i Konferencjach, dostrzeżenie konieczności nawrócenia, odnowy, wprowadzenia zmian, zwłaszcza mentalności. Widząc te potrzeby, współbracia dzielili się praktycznymi wnioskami na temat tego, co możemy zrobić lepiej.

Podczas tych dni mieliśmy czas na: wspólną modlitwę, poznanie i zgłębienie decyzji XXV Kapituły Generalnej, dyskutowanie w małych grupach, jak i na plenum odnośnie poruszanych spraw, przedstawienie naszej opinii i naszych racji odnośnie restrukturyzacji i rekonfiguracji naszego Zgromadzenia. Wszyscy współbracia bardzo aktywnie włączali się w przebieg tego spotkania, rozważając oraz dyskutując na temat przyszłości naszej Prowincji oraz całego Zgromadzenia.

Paweł Kulikowski CSsR