Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus

Słowa te, z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów, a zwłaszcza chwila, w której zostały wypowiedziane, na długo pozostanie w naszej pamięci i sercu. Od nich swoje podziękowanie za dar kapłaństwa rozpoczął o. Paweł Orzeł CSsR, w Tuchowie w dniu swoich święceń, 30 maja 2020 r.

Nasz współbrat otrzymał w bazylice Matki Bożej Tuchowskiej święcenia prezbiteratu z rąk bpa Leszka Leszkiewicza. W homilii Ksiądz Biskup zaapelował do naszego neoprezbitera, aby głosił Ewangelię a nie siebie, z czcią i bojaźnią sprawował sakramenty, nigdy nie przedkładał obowiązków ponad liturgię, był wierny modlitwie brewiarzowej i dojrzale słuchał swoich przełożonych.

Mówił: „Kochaj ludzi i nigdy, nigdy ich nie rań, lecz stawaj się z każdym dniem podobny do Boskiego Pasterza, który z miłością szuka zagubionych, a kiedy ich odnajdzie, nie potępia, lecz bierze na swoje ramiona i zanosi do Ojca. Miłość do ludzi niech nie przysłania tobie ich słabości, lecz pomaga je im przezwyciężać”.

Nowy kapłan redemptorysta przez osiem lat przygotowywał się do dnia święceń. Będzie pracował w duszpasterstwie parafialnym w Głogowie. Jako motto swojej posługi wybrał słowa z Dziejów Apostolskich: „Nie bój się, Pawle!”: „Apostoł usłyszał je od Chrystusa. Te słowa są dla mnie umocnieniem, że nie idę sam w kapłaństwo, ale jest ze mną Pan. Jest w tej służbie miejsce dla misji i wykorzystania różnych środków, by głosić odważnie Jezusa” – mówi o. Paweł.

Bogu niech będą dzięki za niezmierzony dar kapłaństwa, którego nasz współbrat stał się uczestnikiem!

Aleksander Ćwik CSsR

Odkrywanie ścieżek Bożego wezwania

Miniona sobota, 25 maja, była dla braci kleryków czasem szczególnej modlitwy i rozmyślania. Był to mianowicie dzień skupienia, który poprowadził o. Szczepan Hebda CSsR, duszpasterz  powołań w naszej prowincji.

Nie dziwi zatem to, że motywem przewodnim tego dnia była kwestia naszego powołania. W swoich konferencjach poruszył tematy związane z odkrywaniem i podejmowaniem przygotowanej nam przez Boga drogi życia. Zwrócił uwagę na to, że rodzina, nasze środowisko z którego wyszliśmy oraz seminarium, to główne etapy kształtowania się naszego powołania.

Ojciec Szczepan dawał nam też wskazówki praktyczne, jak w naszym wyborze wytrwać, zwracając uwagę na Jezusa Chrystusa, który jest dawcą powołania. Na końcu podzielił się również doświadczeniem własnej drogi, opowiadając nam o swojej „wędrówce” po ścieżkach Bożego zaproszenia, o wzlotach i upadkach, o swoich trudnościach i radościach.

Myślę, że każdemu z nas dzień ten dał wiele do rozmyślania, pozwolił ponownie przyjrzeć się drodze naszego rozeznawania  i umożliwił nam jeszcze bardziej utwierdzić się w powołaniu, na które odpowiedzieliśmy.

                                                                          Stanisław Stańczyk CSsR     

Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko

W piątek 15 maja br. w seminaryjnej auli św. Klemensa Hofbauera odbył się spektakl poetycko-muzyczny pt. ,,Musicie mieć w sobie coś z orłów”. Okazją do przygotowania tego wydarzenia były imieniny Ojca Rektora Macieja Sadowskiego CSsR. Przedstawienie zostało zrealizowane przez braci seminarzystów pod kierunkiem Koła Poetyckiego, działającego w naszym seminarium.

Spektakl zgromadził profesorów, przełożonych oraz alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie.  Wydarzenie to było sposobnością do przypomnienia postaci i nauki Prymasa Tysiąclecia – Stefana kardynała Wyszyńskiego. Również dla nas jest wzorem kapłana, który zawierzył bezgranicznie Bogu, choć ryzykował wiele. Dzisiaj i my musimy decydować się na podobne wybory i podejmować decyzje, takie jak on. Współczesny świat pokazuje, że niekoniecznie będzie nam łatwo.

Wydarzenie zakończyły słowa wzruszonego solenizanta, o. Macieja Sadowskiego CSsR, oraz wspólny śpiew.

Piotr Czechowicz CSsR

Nowi absolwenci teologii

W czwartek, 7 maja 2020 r., trzej studenci VI-go roku Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie: br. Dariusz Dudek CSsR, dk. Maksym Łabkow CSsR oraz dk. Paweł Orzeł CSsR, zdali końcowy egzamin magisterski z teologii. Odbył się on w Tuchowie, z zachowaniem należnych środków ostrożności, właściwych obecnej sytuacji epidemicznej.

Komisję egzaminacyjną tworzyli wykładowcy naszego seminarium: o. prof. dr Krzysztof Bieliński CSsR (teologia biblijna), o. dr Jan Chaim CSsR (teologia dogmatyczna), o. dr Antoni Karaś CSsR (teologia moralna), o. dr Sylwester Pactwa CSsR (teologia fundamentalna), a także rektor Seminarium o. dr Maciej Sadowski CSsR. Nad sprawnym i kompetentnym przebiegiem egzaminu magisterskiego czuwał przewodniczący komisji – ks. prof. dr hab. Roman Bogacz, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jako przedstawiciel uczelni, do której nasze Seminarium jest afiliowane.

Br. Dariusz Dudek obronił pracę magisterską napisaną na seminarium naukowym z teologii duchowości, pt. Droga niedoskonałości w życiu i pismach św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Promotorem pracy był o. dr Marek Kotyński CSsR. Dk. Maksym Łabkow przedstawił pracę z historii Kościoła zatytułowaną Życie i działalność redemptorysty o. Franciszka Świątka (1889-1976), napisaną pod kierunkiem o. dra Macieja Sadowskiego CSsR. Natomiast dk. Paweł Orzeł obronił tezę Kulturowa kondycja człowieka w twórczości ks. prof. Józefa Tischnera, której promotorem był o. prof. dr hab. Witold Kawecki CSsR. Wszystkie prace magisterskie naszych Braci Alumnów zostały wysoko ocenione przez recenzentów. W opinii członków komisji, równie dobrze zaprezentowali się ich autorzy podczas egzaminu wieńczącego całe sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne.

Nowym magistrom teologii z serca gratulujemy oraz życzymy, by pomyślny wynik egzaminu i związane z tym zakończenie studiów teologicznych były dla nich impulsem do dalszego intelektualnego rozwoju.

o. Maciej Sadowski CSsR,
Rektor WSD Redemptorystów  w  Tuchowie