Dzień skupienia z ojcem prefektem

W sobotę, 24 października, w naszym seminarium miał miejsce dzień skupienia. Dzień, w którym każdy kleryk w szczególny sposób zbliża się do Boga, by posłuchać co Ten ma mu do powiedzenia. Został on poprzedzony całonocną adoracją. Prowadził go dla nas o. Adam Kośla CSsR, prefekt naszego seminarium.

Temat dnia skupienia brzmiał: „Seminarium – kontynuacja doświadczenia Dwunastu”. Ojciec prefekt w swoich konferencjach skupił się na tym, czym jest seminarium i jak powinna wyglądać formacja. Na początku zwrócił uwagę na to, że bez wiary i bliskiej relacji z Bogiem przebywanie w seminarium nie ma sensu. Uczył nas, że to Chrystus jest naszym głównym formatorem. Wskazywał na cel naszej formacji – myśleć i odczuwać jak Jezus. Ukazał również różnice między wychowaniem, a formacją i wyliczył kilka kryzysów, które możemy spotkać na swojej drodze (między innymi kryzys obrazu Boga czy samotności), by potem każdy z nich szczegółowo omówić.

Konferencje te pozwoliły nam na głębsze refleksje dotyczące naszej kleryckiej drogi i pracy nad sobą. Pomogły też lepiej przyjrzeć się celowi naszej formacji i trudnościom, które na nas czekają. Na pewno każdemu z nas ten dzień pozwolił podsumować drogę, którą przebył oraz spojrzeć z ufnością i optymizmem w przyszłość.

Stanisław Stańczyk CSsR

Każdy jest misjonarzem!

Misjonarz kojarzy nam się z człowiekiem przebywającym za granicą, w krajach biednych i odległych. To kapłani, siostry, bracia zakonni i ludzie świeccy. Są to ludzie idący za głosem Boga tam, gdzie o Nim jeszcze nie słyszano, starając się jak najlepiej pokazać swą wiarę tym, do których są posłani. Praca misjonarzy jest ceniona i bardzo potrzebna. Jest ona ciężka i trudna, dlatego potrzebna jest im pomoc duchowa – modlitwa, a także materialna – pomoc finansowa.

Tak pracują i żyją powołani do bycia misjonarzami w krajach misyjnych.W Polsce, w Tuchowie, działa Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji. Grupa ta zrzesza młodzież, kleryków tuchowskiego seminarium i ludzi dobrego serca, którzy będąc w świecie i mając własne życie, obowiązki oraz pełniąc różne funkcje w społeczeństwie, pomagają i wspierają misjonarzy. Młodzież i klerycy tworzą wspólnotę, która spotyka się na Eucharystii, rozważaniu Słowa Bożego, wspólnym odmawianiu różańca w intencji misji i misjonarzy, konferencjach, a także spędza czas na rozmowach, co pozwala na wzajemne poznawanie się.

Stowarzyszenie wspiera misjonarzy nie tylko modlitwą, ale również finansowo. Organizuje „Jarmark z Aniołami”, którego dochód jest w całości przekazywany na pomoc misjom. Polega on na rozprowadzaniu ozdób świątecznych, ciast lub innych produktów gastronomicznych za dobrowolną ofiarę. Przy organizacji tego wydarzenia pomaga wiele osób, klubów, czy stowarzyszeń. Dostajemy od nich artykuły własnej produkcji, przekazują oni ofiary, a także sami przyjeżdżają, chcąc uczestniczyć w jarmarku. Również młodzież nalężąca do RSPM-u jest angażowana, by wykonywać różnego rodzaju ozdoby. Celem tegorocznego, 14. Jarmarku, będzie pomoc ośrodkowi misyjnemu redemptorystów polskich w Boliwii w zabezpieczeniu najbardziej podstawowych potrzeb ludzi biednych, którzy z powodu pandemii są pozbawieni środków do życia oraz możliwości leczenia.

Każdy z uczestników jarmarku jest pełen radości, że może w ten sposób pomagać i wpierać misjonarzy. Każdego roku pomagamy innym misjonarzom, w innej części świata, a osób wspierających to dzieło jest coraz więcej. Właśnie tak stajemy się misjonarzami, idziemy i głosimy Ewangelię Jezusa Chrystusa naszą postawą w świecie, w którym na co dzień żyjemy.

Zachęcamy do modlitwy i wsparcia misjonarzy, jak również do dołączenia do Redemptorystowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Misji i pomocy w „Misyjnym Jarmarku z Aniołami”.

RSPM – instagram

Kamil Krzywoń CSsR