RSPM - logoRedemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji to wspólnota gromadząca osoby, którym leży na sercu wspieranie misji zagranicznych Kościoła, w myśl nakazu Chrystusa zawartego w Ewangelii: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (por. Mt 28,19). Początkowo stowarzyszenie gromadziło, oprócz kleryków, przede wszystkim osoby dorosłe i starsze, które swoją modlitwą i ofiarą wspierały misje i misjonarzy. Z czasem te osoby pociągnęły za sobą młodzież zainteresowaną tematyką misyjną.

Obecnie profil Redemptorystowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Misji ma rys przede wszystkim wspólnoty młodzieżowej. Cotygodniowe spotkania RSPM-u to dla młodych ludzi czas poznawania tematyki misyjnej i samych misjonarzy, często zapraszanych na spotkania. We wspólnotowej formacji nie brakuje również rozmaitych form modlitwy, a także katechezy, mającej na celu stopniowy wzrost w wierze uczestników spotkań.

Wyjazd do domu zakonnego redemptorystów w Łomnicy

Istotnym elementem działalności wspólnoty jest przygotowanie Misyjnego Jarmarku z Aniołami, który corocznie odbywa się na terenie sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej na niedługo przed Świętami Bożego Narodzenia. Dochód ze sprzedaży jarmarkowych produktów jest przeznaczany na potrzeby dzieł misyjnych Kościoła prowadzonych przez Zgromadzenie Redemptorystów.

X Misyjny Jarmark z aniołami

  IX Misyjny Jarmark z aniołami

   Wszystkich młodych ludzi pragnących poznawać i wspierać zagraniczne misje Kościoła zapraszamy na piątkowe spotkania, które odbywają się w domu zakonnym redemptorystów w Tuchowie o godz. 18.00.

   Osoby dorosłe zachęcamy do uczestnictwa we mszy świętej w intencji misji, która jest odprawiana w każdą trzecią niedzielę miesiąca w tuchowskim sanktuarium.

   Kontakt z nami:

   Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji (RSPM)
   ul. Wysoka 1
   33-170 Tuchów

   telefon: 14 632 72 00
   e-mail: rspmisje@gmail.com