o. Maciej Sadowski CSsR

o. dr MACIEJ SADOWSKI CSsR

REKTOR SEMINARIUM

o. Adam Kośla CSsR

o. mgr lic. ADAM KOŚLA CSsR

PREFEKT STUDENTATU

o. Sylwester Pactwa CSsR

o. mgr lic. SYLWESTER PACTWA CSsR

SOCJUSZ PREFEKTA

STUDENCI WSD REDEMPTORYSTÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

FILOZOFIA

Rok I

 1. Robert Borzyszkowski
 2. Piotr Czechowicz
 3. Dominik Król
 4. Jakub Kuroś
 5. Hubert Starzycki
 6. Almar Suchan
 7. Michał Zieliński
  Juniorat braci:
 8. Dawid Gajda

Rok II

 1. Ireneusz Krzywoń
 2. Artur Kuśnierz
 3. Karol Łukaszczyk
 4. Patryk Reczek
 5. Jerzy Szyłko
 6. Sławomir Wardzała
 7. Marcin Wojdan
 8. Norbert Żukliński

TEOLOGIA

Rok III

 1. Aleksander Ćwik
 2. Paweł Głodowicz
 3. Jakub Gościński
 4. Tomasz Marcinek
 5. Piotr Mazur
 6. Grzegorz Pruś
 7. Dominik Strychacz (praktyka pastoralna)
 8. Łukasz Vetter

Rok IV

 1. Tomasz Bil
 2. Dariusz Dudek
 3. Maksim Labkou
 4. Paweł Orzeł
 5. Michał Pazdyka

Rok VI

 1. Adam Dudek
 2. Dominik Jurek
 3. Tymoteusz Macioszek
 4. Krzysztof Wąsiewicz

WYKŁADOWCY I LEKTORZY

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

REDEMPTORYŚCI

o. mgr lic. BOGUSŁAW AUGUSTOWSKI
– teologia życia rodzinnego

o. dr KRZYSZTOF BIELIŃSKI
– egzegeza Nowego Testamentu
– seminarium naukowe
– wprowadzenie do Pisma Świętego

o. prof. dr hab. WOJCIECH BOŁOZ
– teologia moralna szczegółowa

o. dr RYSZARD BOŻEK
– liturgika
– seminarium naukowe

o. mgr lic. SYLWESTER CABAŁA
– duchowość redemptorystowska
– teologia duchowości – historia
– wprowadzenie do teologii duchowości

o. dr JAN CHAIM
– teologia dogmatyczna
– wprowadzenie do teologii

o. dr MIROSŁAW CHMIELEWSKI
– ćwiczenia katechetyczne
– katechetyka

o. dr PAWEŁ DROBOT
– teologia pastoralna

o. dr KAZIMIERZ FRYZEŁ
– spowiednictwo
– seminarium naukowe

o. mgr lic. MIROSŁAW GRAKOWICZ
– historia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

o. prof. dr hab. RYSZARD HAJDUK
– homiletyka

o. dr TOMASZ JAROSZ
– logotechnika
– muzyka i śpiew kościelny

o. dr ANTONI KARAŚ
– teologia moralna fundamentalna i szczegółowa

o. prof. dr hab. WITOLD KAWECKI
– teologia moralna szczegółowa

o. dr MAREK KOTYŃSKI
– kierownictwo duchowe

o. mgr lic. ADAM KOŚLA
– język hiszpański
– teologia duchowości
– teologia życia konsekrowanego

o. dr ANDRZEJ KUKŁA
– prawo kanoniczne

o. mgr JAROSŁAW LIEBERSBACH
– psychologia pastoralna
– psychologia rozwojowa

o. mgr lic. ŁUKASZ LISTOPAD
– kultura życia codziennego
– wprowadzenie w modlitwę

o. dr STANISŁAW MADEJA
– wprowadzenie w liturgię

o. dr ANDRZEJ MAKOWSKI
– ćwiczenia homiletyczne
– homiletyka

o. dr hab. PAWEŁ MAZANKA, prof. UKSW
– filozofia Boga
– metafizyka

o. dr DARIUSZ PABIŚ
– teologia pastoralna fundamentalna

o. dr hab. MIROSŁAW PAWLISZYN
– filozofia poznania
– filozofia religii

o. mgr lic. SŁAWOMIR PAWŁOWICZ
– język grecki
– język łaciński
– patrologia

o. mgr lic. SYLWESTER PACTWA
– język włoski
– teologia fundamentalna

o. dr KAZIMIERZ PELCZARSKI
– ćwiczenia katechetyczne
– pedagogika – teoria wychowania

o. dr MACIEJ SADOWSKI
– historia Kościoła
– seminarium naukowe

o. dr hab. MAREK SAJ, prof. UKSW
– prawo kanoniczne
– seminarium naukowe

o. dr JANUSZ URBAN
– filozofia człowieka
– filozofia polityki

o. dr hab. MAREK URBAN
– historia filozofii nowożytnej i współczesnej
– proseminarium z historii filozofii
– wprowadzenie do filozofii

KSIĘŻA DIECEZJALNI

ks. mgr lic. JULIAN NASTAŁEK
– wprowadzenie w chrześcijaństwo

ks. mgr lic. TOMASZ FEDERKIEWICZ
– historia i geografia biblijna

OSOBY ŚWIECKIE

mgr LIDIA SZOSTACZKO
– emisja głosu
– logotechnika

dr hab. PIOTR DUCHLIŃSKI
– historia filozofii starożytnej i średniowiecznej

mgr IZABELA IGRAS
– język angielski

mgr MATEUSZ IWANIEC
– wychowanie fizyczne

dr hab. MAREK KITA, prof. UPJP II
– ekumenizm

dr MARCIN MAJEWSKI
– egzegeza Starego Testamentu

mgr KRZYSZTOF MĄKA
– historia Polski

mgr MAGDALENA PETLAK
– gramatyka i literatura języka polskiego

dr ROBERT PIECHOWICZ
– filozofia przyrody
– logika
– metodologia nauk

mgr PAULINA STACHURA-BUŚ
– język angielski

mgr KATARZYNA STELMACH
– język angielski

mgr lic. MICHAŁ WILK
– egzegeza Nowego Testamentu