Pielgrzymka wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej

Dnia 30 września jako studenci pierwszego i drugiego roku studiów wzięliśmy udział w pielgrzymce wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej. Rozpoczęła się ona serdecznym powitaniem wszystkich przybyłych przez rektora Uniwersytetu – ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka. Następnie wysłuchaliśmy wykładu pani prof. Anny Gregorczyk – dyrektora Centrum Badań im. Edyty Stein Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zatytułowanego „Wizja Europy wg. Edyty Stein”. Po prelekcji, odbyła się uroczysta Msza, której przewodniczył ks. Wojciech Zyzak, w czasie której poruszającą homilię wygłosił ks. dr Andrzej Tarasiuk – rektor Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej. Jako wspólnota Uniwersytetu modliliśmy się szczególnie o dobre owoce w nadchodzącym roku akademickim. Po Eucharystii udaliśmy się na poczęstunek, by następnie, wraz z całą wspólnotą akademicką, wziąć udział w drodze krzyżowej na kalwaryjskich dróżkach, podczas której prowadziliśmy rozważania jednej ze stacji. Droga krzyżowa była ostatnim punktem naszej pielgrzymki. Umocnieni tym spotkaniem z radością rozpoczynamy nowy rok akademicki

br. Stanisław Stańczyk CSsR