Logo białe

Soli Deo et studiis

 
 
Aktualności
 
Rodzina Odkupiciela
Nasza formacja

Prowincja Warszawska Redemptorystów prowadzi własne międzynarodowe Wyższe Seminarium Duchowne w Tuchowie. Poza tym posiada Postulat w Bardzie oraz Nowicjat w Lubaszowej.

STUDENTAT

Tuchów

Studentat – to czas sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych w Tuchowie. Poprzez studia akademickie, modlitwę, posługi liturgiczne i zaangażowania apostolskie studenci przygotowują się do głoszenia Dobrej Nowiny. Zwieńczeniem tego etapu są śluby wieczyste i święcenia kapłańskie.

   

  Postulat

  Bardo

  Trwa jeden rok i mieści się w Bardzie. Postulanci nie noszą jeszcze habitu i nie składają ślubów zakonnych. Poprzez studium, modlitwę i różne zajęcia poznają charyzmat i duchowość redemptorystowską, wprowadzani są w życie we wspólnocie zakonnej i rozeznają swoje powołanie.

   Nowicjat

   Lubaszowa

   Trwa jeden rok i mieści się w Lubaszowej. Jest to czas modlitwy, pogłębiania duchowości, bliższego poznania życia zakonnego oraz podjęcia decyzji odnośnie dalszej drogi. Kończy się on złożeniem pierwszych ślubów zakonnych (czystości, ubóstwa, posłuszeństwa), a także otrzymaniem habitu.

    Grupy apostolskie naszego seminarium

    Stowarzyszenie NADZIEJA

    Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji

    Zespół Misyjny WSCHÓD

    Koło Powołaniowe

    Kontakt
       

    WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE REDEMPTORYSTÓW

     33-170 Tuchów, ul. Wysoka 1

     14 632 72 00

     rektorwsd@redemptor.pl

    90 1240 5194 1111 0010 8696 4277