Logo białe

Soli Deo et studiis

 
 
Aktualności
 
Rodzina Odkupiciela
Nasza formacja

Prowincja Warszawska Redemptorystów ma własne wyższe seminarium duchowne, które mieści się w Krakowie. Alumni redemptoryści kształcą się w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Poza tym Prowincja posiada Postulat w Tuchowie oraz Nowicjat w Lubaszowej.

STUDENTAT
Kraków
To czas sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych w Krakowie (od 2023 r.). Poprzez studia akademickie, modlitwę, posługi liturgiczne i zaangażowania apostolskie studenci przygotowują się do głoszenia Dobrej Nowiny. Zwieńczeniem tego etapu są śluby wieczyste i święcenia kapłańskie.
POSTULAT (Tuchów)
Trwa jeden rok i mieści się w Tuchowie (od 2023 r.). Postulanci nie noszą jeszcze habitu i nie składają ślubów zakonnych. Poprzez studium, modlitwę i różne zajęcia poznają charyzmat i duchowość redemptorystowską, wprowadzani są w życie we wspólnocie zakonnej i rozeznają swoje powołanie.
NOWICJAT (Lubaszowa)
Trwa jeden rok i mieści się w Lubaszowej. Jest to czas modlitwy, pogłębiania duchowości, bliższego poznania życia zakonnego oraz podjęcia decyzji odnośnie dalszej drogi. Kończy się on złożeniem pierwszych ślubów zakonnych (czystości, ubóstwa, posłuszeństwa), a także otrzymaniem habitu.
Grupy apostolskie naszego seminarium
front image

Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji

front image

Zespół Misyjny WSCHÓD

front image

Koło Powołaniowe

Kontakt
   

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE REDEMPTORYSTÓW

ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków

tel. 12 659 29 10

 rektorwsd@redemptor.pl

90 1240 5194 1111 0010 8696 4277