Pielgrzymka wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Dnia 30 września odbyła się tradycyjna pielgrzymka wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II do Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Uczestniczyły w niej delegacje seminariów diecezjalnych i zgromadzeń zakonnych afiliowanych przez uczelnię. To wydarzenie zawsze poprzedza rozpoczynający się kolejny rok akademicki.

Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia, której przewodniczył  rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak. Mszę świętą poprzedziła konferencja naukowa „W sieci jest wszystko. Prawie” wygłoszona przez dra hab. Krzysztofa Gurbę.

Pielgrzymkę zakończyła wspólny różaniec w sanktuaryjnym ogrodzie. To właśnie poprzez tę modlitwę wspólnota akademicka UPJPII prosiła o wstawiennictwo Matki Bożej na czas nowego roku akademickiego.

br. Łukasz Vetter CSsR