Spotkanie z członkami Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich

Do naszego klasztoru  lubaszowskiej górce po raz drugi zawitali nasi duchowi przyjaciele – ci, którzy w szczególny sposób otaczają każde redemptorystowskie powołanie swoją modlitwą. Duszpasterstwo Powołań Redemptorystów zorganizowało rekolekcje dla członków Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich. Ta szczególna wspólnota modlitewna liczy już ponad 1500 osób.

Do Lubaszowej przyjechali ludzie z całej Polski, m. in. z Małopolski, ze Śląska, z Podkarpacia, a nawet z Pomorza i z Warszawy. W tych dniach kilku braci kleryków z Tuchowa zawitało w domu rekolekcyjnym, aby się z nimi spotkać. Po Eucharystii, której przewodniczył Wikariusz Prowincjała, o. Dariusz Paszyński CSsR, przyszedł czas na zapoznawanie się nawzajem. Czas ten spędziliśmy na przyjaznych rozmowach i wspólnym, radosnym śpiewie. Oficjalną część spotkania zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim. W kolejnym dniu przedstawiciele tuchowskiej wspólnoty seminaryjnej zaprezentowali – przy pomocy multimedialnych środków – najważniejsze wydarzenia z tegorocznych praktyk. Odbywały się one w trakcie letnich wakacji.

Spotkania upłynęły w pogodnej atmosferze i pozostawiły miłe wspomnienia, co potwierdzają zarówno uczestnicy rekolekcji, jak i bracia klerycy.

br. Grzegorz Pruś CSsR