„Gaude Mater Polonia” – ciesz się Matko Polsko…

Po raz kolejny rozpoczynamy rok akademicki i po raz kolejny zadaję sobie pytanie: co ma wspólnego pieśń ku czci św. Stanisława z rozpoczęciem nauki? Niestety nie uzyskałem wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie, ale czy nauka w seminarium jest od uzyskiwania takich odpowiedzi? Kto z nas zgłębi filozofię? Kto ośmieli się powiedzieć: „Teologia? Same jasne rzeczy!”? Kto nazwie się ekspertem w muzyce, poliglotą czy najlepszym kaznodzieją? Mimo że rok akademicki nie da nam do końca wszystkich wyjaśnień, chociaż pewnie więcej będzie wciąż pytań niż odpowiedzi, rozpoczęliśmy go po raz 114-ty w historii naszego seminarium.

Uroczysta inauguracja, która miała miejsce w sobotę 1 października w auli św. Klemensa naszego tuchowskiego seminarium, rozpoczęła się od wspomnianego hymnu Gaude Mater Polonia, następnie o. Maciej Sadowski CSsR, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów, przywitał zgromadzonych gości i przedstawił sprawozdanie z minionego roku nauki. Następnie o. prof. Andrzej Wodka CSsR, rektor Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, wygłosił wykład inauguracyjny, pt. „Teologia terapeutyczna – profetyczne świadectwo papieża Franciszka”. Po nim nastąpiła tak wyczekiwana przez braci z pierwszego roku immatrykulacja, w czasie której o. Janusz Sok CSsR, prowincjał Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, wręczył im indeksy i oficjalnie przyjął do grona studentów. Następnie nasz Przełożony powitał pięciu braci postulantów, którzy niedawno rozpoczęli formację w naszym Zgromadzeniu. Po tym wydarzeniu na mównicę zostali jeszcze zaproszeni przybyli goście, by pokrzepić zebranych dobrym słowem.

Centralnym wydarzeniem uroczystości była Eucharystia w bazylice Matki Bożej Tuchowskiej, której przewodniczył i słowo wygłosił o. Prowincjał . Ta liturgiczna część naszej inauguracji wyjaśniła nam, że nawet nauka, która nie dostarcza ostatecznych odpowiedzi ma sens, że nasze studium to niezmarnowany czas. Jeśli bowiem studia staną się częścią naszego życia z Jezusem, to mogą być krokiem w Jego stronę oraz krokiem ku spotkaniu z bliźnim, dla którego ta wiedza i doświadczenie może okazać się wsparciem i pomocą.

Ciesz się więc Matko Polsko także z tych twoich synów, rozpoczynających swą intelektualno-duchową formację, która niech przyniesie chlubę i rzeczywistą radość, ale przede wszystkim stanie się okazją do spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem na ścieżkach prawdy.

br. Dariusz Dudek CSsR