Święcenia diakonatu

2.10.2016 r. w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie dwóch naszych współbraci, Łukasz Baran i Michał Wielgus, przyjęło święcenia diakonatu  z rąk ks. bpa Leszka Leszkiewicza, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej.

W swojej homilii celebrans podkreślił m.in., jak ważne w życiu osoby przyjmującej święcenia jest posłuszeństwo  i zaufanie Kościołowi. W swoim słowie zawarł także zachętę do pogłębienia przez kandydatów do święceń życia duchowego, m.in. poprzez dobre i szczere przeżywanie sakramentu pokuty i pojednania.

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni goście: rodziny nowo wyświęconych diakonów,  współbracia z różnych części kraju, a także parafianie i członkowie wspólnot, do których należeli nasi diakoni.

Zadaniem diakona jest udzielanie chrztu, rozdzielanie Eucharystii, błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie Wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma Świętego, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczenie nabożeństwom i modlitwie wiernych, przewodniczenie obrzędowi pogrzebowemu.

Prosimy o modlitwę za naszych współbraci, aby potrafili oni sprostać nowym wyzwaniom, które przed nimi stoją.

br. Tomasz Bil CSsR