Kocham ciało czy kocham ciałem?

Drugie w tym roku młodzieżowe czuwanie w tuchowskim sanktuarium Matki Bożej przebiegło pod hasłem „Kocham ciało czy kocham ciałem?”. Swoimi przemyśleniami w tej tematyce dzielił się ze słuchaczami o. Stanisław Madejczyk CSsR – misjonarz, duszpasterz młodzieży z Gliwic.

W rozważaniach użyte zostały m.in. biblijne obrazy z historii Adama i Ewy, oraz opowieść o grzesznej kobiecie ocierającej łzami stopy Jezusa. Po wygłoszonym słowie, przy akompaniamencie scholi rozpoczęła się adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Trwaliśmy wspólnie na medytacji pozwalając Bogu oczyścić nasze serca mocą Jego łaski. We wspólnym śpiewie wychwalaliśmy Boga za Jego ofiarną i bezgraniczną miłość do nas, zaś momenty ciszy były okazją do wejścia w osobisty dialog z Jezusem.

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem rozpoczęła się Msza Święta, która stanowiła centralny punkt piątkowego spotkania. Wspólnie przeżywaliśmy Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, umocnieni Jego nauką w czasie liturgii słowa. Przyjęty w Komunii Świętej Chrystus zjednoczył zgromadzonych w bazylice umacniając we wszystkich pokój i nadzieję – wartości niezwykle istotne w obliczu wyzwań, jakie niesie ze sobą życie w świecie.

Dzięki obecności Synaj.tv łączyli się z nami przez Internet także Ci, którzy z różnych przyczyn nie mogli przybyć osobiście do bazyliki.

Miłość Boga do człowieka stanowiła źródło rozważań w tematyce miłości ciała i miłości ciałem. Nauczyć kochać może tylko Ten, który sam jest Miłością. Kochać siebie i innych uczmy się więc od Niego – od Jezusa.

Tomasz Wierzbicki CSsR