Roztropność i dyskrecja – czy są w moim życiu?

Wczoraj przeżywaliśmy w naszym seminarium dzień skupienia, który prowadził o. Sylwester Pactwa – socjusz prefekta. „Cnota roztropności i zmysł dyskrecji” były tematem naszych rozważań.

Nasz dzień zaczęliśmy jutrznią o godzinie 7:30, następnie odbyła się konferencja o 9:30, na której opisana została cnota roztropności, którą powinniśmy kierować się w życiu, szczególnie jako zakonnicy. Dzisiejsze tempo życia zmusza nas do szybkiego podejmowania decyzji, czasem nie pozwalając nawet na chwilę namysłu. Roztropność jest tym, co pozwala nam dojrzale podejmować życiowe wybory i bez pośpiechu, dając sobie czas na zastanowienie, znajdować wyjścia z trudnych sytuacji.

Następnie o 11:00 zebraliśmy się na adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie mogliśmy przemyśleć nasze dotychczasowe życie oraz podziękować Bogu za wszystko, co nam wyświadczył. Po adoracji nastąpiła Msza Święta, gdzie spotkaliśmy się z Jezusem w słowie Bożym i Komunii Świętej. Ojciec Pactwa powiedział na homilii bardzo mocne i krzepiące słowa. Myślę, że te rozważania słowa Bożego jeszcze długo będą działać w naszych sercach, ponieważ ojciec Sylwester  potrafi mówić o trudnych rzeczach w prosty sposób.

Kolejna konferencja odbyła się o 15:30. W jej centrum znajdowały się rozważania na temat dyskrecji. Ta konferencja ukazała nam, jakie problemy i trudności wynikające z życia społecznego zagrażają zakonnikowi. Często są to sytuacje nieoczywiste, które łatwo przeoczyć. Dzięki dyskrecji i roztropności, które powinniśmy stosować, możemy wychodzić z tych trudnych okoliczności, co pozwala nam stawać się dojrzalszymi.

Nasz dzień skupienia zakończyliśmy nieszporami. Wraz z końcem modlitwy wieczornej ustało też milczenie, które towarzyszyło nam przez cały ten dzień, pomagając lepiej zrozumieć i przyjąć do serca głoszone do nas słowo.

Artur Kuśnierz CSsR