Nie szkoda czasu na rekolekcje?

Można robić tak wiele dobrych i pięknych rzeczy. Szukać ludzkich potrzeb i je zaspokajać, poświęcać się dla potrzebujących, organizować akcje charytatywne, pomagać ubogim, podjąć się wolontariatu przy chorych na Covid-19 lub po prostu starszych, a jednak wspólnota seminaryjna u progu świętego Triduum Paschalnego, zamyka się w lubaszowskim domu rekolekcyjnym nazywanym przez stałych bywalców ,,Górą Tabor” i odbywa rekolekcje. Nie szkoda na to czasu, gdy można zrobić tak dużo dobra?

Kiedy Jezus odwiedził swoich przyjaciół w Betanii, Maria namaściła mu stopy drogocennym olejkiem nardowym, którego wartość wynosiła około 300 denarów. W obserwatorach tej sceny pojawiło się pytanie podobne do naszego, które ewangelista włożył w usta Judasza: Nie szkoda tego olejku? Przecież można go sprzedać i za uzyskane pieniądze zrobić coś dobrego, komuś pomóc… Problem w tym, że jego intencje nie były czyste i liczył również na ,,coś dla siebie”.

Wszelkie nasze dobre zaangażowania są potrzebne i piękne, ale potrzebujemy właśnie między innymi rekolekcji, czasu tylko dla siebie i Boga, badania swojego serca w ciszy, milczeniu i skupieniu, aby nasze życie, czyny, słowa, zaangażowania były zakorzenione w Bogu, wypływały z miłości do Niego i prowadziły nas i innych do Niego, a nie skupiały się jedynie na naszych korzyściach, na ,,czymś dla mnie”. W tej drodze rekolekcji wielkopostnych przewodniczył nam o. Damian Simonicz CSsR, który w oparciu o Pismo Święte oraz swoje doświadczenie życia kapłańskiego i redemptorystowskiego, a przede wszystkim osobistego życia z Bogiem wprowadzał nas w podjęcie bardzo konkretnej pracy: badania serca, oceny życia, przemodlenia tego i podjęcia nawrócenia.

Ukoronowaniem tego świętego czasu było przyjęcie przez braci z IV roku posług Lektoratu i Akolitatu, udzielonych przez o. Prowincjała Janusza Soka CSsR podczas Eucharystii kończącej rekolekcje. Jeszcze silniejsi Bogiem zjeżdżamy zatem z ,,Góry Tabor, Góry Przemienienia”, aby z radością dzielić się miłością do Chrystusa z tymi, którzy staną na naszej drodze.

Dominik Strychacz CSsR

Studenci z Tuchowa na Akademii Alfonsjańskiej

Tak, to prawda. W tym czasie pandemii, gdy podróżowanie jest utrudnione, studenci teologii z WSD w Tuchowie mieli okazję uczestniczyć w sympozjum organizowanym przez Akademię Alfonsjańską w Rzymie. Odbyło się ono w środę, 24 marca. Sympozjum zostało zorganizowane przez instytut Akademii Alfonsjańskiej z okazji przypadającej 23 marca tego roku 150. rocznicy ogłoszenia przez papieża Piusa IX św. Alfonsa Liguori Doktorem Kościoła. Sympozjum było transmitowane poprzez kanał Akademii Alfonsjańskiej na YouTube (https://www.youtube.com/c/accademiaalfonsiana). Poprzez ten kanał było możliwe połączenie się Tuchowa z Rzymem.

Sympozjum rozpoczęło się o godzinie 9.00 i trwało do 13.00. Zostało ono poprowadzone przez prof. Antonio Donato CSsR, profesora nadzwyczajnego Akademii Alfonsjańskiej. Na początek wszystkich uczestników zgromadzonych zarówno na miejscu, jak i łączących się poprzez transmisję internetową przywitał o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i Moderator Generalny Akademii. W kilku zdaniach nakreślił on powód i cel organizacji sympozjum. Prelegentami byli redemptoryści – profesorowie Akademii Alfonsjańskiej: o. Alfonso V. Amarante CSsR, który wygłosił wykład pt. „Alfons M. de Liguori, Doktor Kościoła: święty na nasze czasy”, o. Marciano Vidal CSsR z konferencją pod hasłem „Moralność alfonsjańska: bilans lektury historycznej”, następnie, po krótkiej przerwie, wystąpił o. Raphael Gallagher CSsR z przemówieniem zatytułowanym „Relacja między łaską a sumieniem w procesie rozeznania moralnego u św. Alfonsa” oraz o. Sabatino Majorano CSsR, który mówił o aktualności propozycji moralnej św. Alfonsa.

Całe sympozjum podsumował o. Andrzej Wodka, streszczając i pokrótce komentując wszystkie wygłoszone przemówienia. Podczas wydarzenia można było poprzez komunikator WhatsApp zadawać pytania dotyczące tematyki wykładów, na które odpowiadali zgromadzeni na Akademii Alfonsjańskiej profesorowie. Uczestnicy sympozjum mieli okazję poznać wiele faktów dotyczących św. Alfonsa, jego wizji teologii moralnej oraz procesu ogłoszenia założyciela Redemptorystów Doktorem Kościoła, który miał zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Wydarzenie to było bardzo dobrą okazją, aby w tym jubileuszowym roku przypomnieć, jak duży i ważny wpływ na nauczanie Kościoła, zwłaszcza w kwestii teologii moralnej, miał św. Alfons Liguori.

Grzegorz Pruś CSsR