Pierwsza Dama na seminaryjnych ekranach

Kochani, bardzo proszę o uwagę!

Z wielką radością pragniemy podzielić się z wami ważną informacją, na szczęście bardzo miłą. Dnia 6 maja br. w tuchowskim domu Zakonnym redemptorystów miała miejsce wideokonferencja między przedstawicielami stowarzyszenia “Nadzieja”, wolontariatu i parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie, a Pierwszą Damą Rzeczypospolitej Polskiej: panią Agatą Kornhauser – Dudą. W spotkaniu wzięli udział: prezes stowarzyszenia: pan Marian Gut, sekretarz “Nadziei”: pani Grażyna Gut, zastępca przewodniczącego: pani Maria Tyrka, proboszcz parafii i kustosz tuchowskiego sanktuarium: ojciec Bogusław Augustowski, kapelan stowarzyszenia: ojciec Adam Kośla, szef wolontariatu: brat Michał Zieliński, wolontariusz: brat Marcin Wojdan. Podczas rozmowy poruszono wiele ważnych tematów. Pierwsza Dama wykazała się doskonałą znajomością realiów naszej posługi i sytuacji w jakiej obecnie znajduje się nasze stowarzyszenie oraz żywym zatroskaniem o losy naszej nadziejowej wspólnoty.

Relacja na stronie “Nadziei” – Pani Prezydentowa Agata Kornhauser – Duda online z „Nadzieją” w Tuchowie

Relacja na stronie prezydenckiej – Spotkanie Małżonki Prezydenta ze społecznością Stowarzyszenia „Nadzieja” w Tuchowie

Jakub Ciepły CSsR

Fotograf: Grzegorz Jakubowski

Nowi redemptoryści – magistrzy teologii

W piątek, 7 maja 2021 r., czterej studenci VI-go roku Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie: br. Aleksander Ćwik CSsR, dk. Paweł Głodowicz CSsR, dk. Tomasz Marcinek CSsR oraz dk. Piotr Mazur CSsR, zdali summa cum laude końcowy egzamin magisterski z teologii. Odbył się on w Tuchowie, z zachowaniem należnych środków ostrożności, wynikających z obecnej sytuacji epidemicznej.

Komisję egzaminacyjną tworzyli wykładowcy naszego seminarium: dr hab. Marcin Majewski (teologia biblijna), o. dr Jan Chaim CSsR (teologia dogmatyczna), o. dr Antoni Karaś CSsR (teologia moralna), o dr Sylwester Pactwa CSsR (teologia fundamentalna), a także rektor Seminarium o. dr Maciej Sadowski CSsR. Nad sprawnym i kompetentnym przebiegiem egzaminu magisterskiego czuwał przewodniczący komisji – ks. prof. dr hab. Jan Dziedzic, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jako przedstawiciel uczelni, do której nasze Seminarium jest afiliowane.

Bracia diakoni Aleksander Ćwik i Piotr Mazur obronili prace magisterske napisane na seminarium naukowym z teologii biblijnej pod kierunkiem dra hab. Marcina Majewskiego. Dk. Paweł Głodowicz przedstawił pracę z teologii duchowości, napisaną pod kierunkiem o. dra Marka Kotyńskiego. Natomiast dk. Tomasz Marcinek obronił tezę z teologii moralnej, której promotorem był o. dr Antoni Karaś.

Prace magisterskie naszych Braci Alumnów zostały wysoko ocenione przez recenzentów. W opinii członków komisji, równie dobrze zaprezentowali się ich autorzy podczas egzaminu wieńczącego całe sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne.

Nowym magistrom teologii z serca gratulujemy oraz życzymy, by pomyślny wynik egzaminu i związane z tym zakończenie studiów teologicznych były dla nich impulsem do dalszego intelektualnego rozwoju.

o. dr Maciej Sadowski CSsR,
 Rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie