9 liter, 2 słowa – czuwanie młodzieży

20 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej odbyło się kolejne już młodzieżowe czuwanie, które tym razem nosiło tytuł 9 liter, 2 słowa. Poprowadził je redemptorysta o. Mariusz Mazurkiewicz, prowincjalny duszpasterz młodzieży. Patronem biblijnym był św. Piotr.

Jak co miesiąc młodzi ludzie z Tuchowa i okolic zgromadzili się przy tronie Matki Bożej Tuchowskiej, aby wspólnie uwielbiać Zmartwychwstałego Chrystusa. Na spotkanie przybyło ponad stu młodych ludzi. Wspólna modlitwa rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył wspomniany już wcześniej o. Mariusz. Po Najświętszej Ofierze nastąpiła Liturgia Słowa z konferencją zaproszonego gościa.

Fragmenty Ewangelii, który były inspiracją do wygłoszonych słów, pochodził z ewangelii wg św. Jana, o tym jak Chrystus ukazał się uczniom po nieudanym nocnym połowie ryb. W czasie głoszenia został poruszony temat Miłość Boga do człowieka. Kaznodzieja nawiązywał do indywidualnej relacji miłość jaką Bóg ma do każdego z nas z osobna. Mówi do Ciebie: Kocham Cię. Te 9 liter i 2 słowa stają się najpiękniejszym wyznaniem jakie usłyszał człowiek. Trudno w takiej sytuacji zrozumieć drugi podjęty problem – zjawisko narastającego żegnania się z Kościołem po przyjęciu sakramentu bierzmowania, które przecież powinno być inspiracją i pokrzepieniem na drodze wiary.

W tym kontekście ważną rzecz stanowi kolejny element posłanie misyjne. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu oraz bierzmowania staje się zdolny i przynaglony do głoszenia orędzia Zmartwychwstałego Chrystusa, który kieruje do nas słowa z rozważanej ewangelii: Pójdź za Mną! O. Mariusz zachęcał, by nie bać i nie wstydzić się być świadkiem Chrystusa.

Jak zawsze po głębokiej strawie duchowej przyszedł czas na posilenie ciała. Wszyscy uczestnicy wydarzenia spotkali się w nieco luźniejszym klimacie przy przysłowiowej „drożdżówce”. Był to wspaniały czas do nawiązywania nowych relacji, znajomości i przyjaźni oraz do podzielenia się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami.

Na koniec spotkania odbyło się w bazylice nabożeństwo Drogi Światła. W czasie 14 stacji, rozważaliśmy, jak to Chrystus ukazywał się swoim uczniom po Zmartwychwstaniu.. Świątynia ostatecznie rozbłysła światłem świec, które stopniowo, w trakcie rozważania stacji, były odpalane od ognia paschału. Słowa Chrystusa: Kocham Cię, wybrzmiały jeszcze bardziej, gdy każdy z nas trzymał w swojej dłoni Jego płomień.

Po wyjściu z Bazyliki czekała na uczestników jeszcze niespodzianka w postaci emisariuszy lednickich, którzy zaprosili wszystkich zebranych do wspólnego tańca oraz do przybycia na pola lednickie. Wspólna radość zakończyła się przed parę minut po 22:00.

Chwała niech będzie Zmartwychwstałemu Panu i Pani Tuchowskiej za ten wspaniały dar czuwania, którym nas obdarzyli.. Umocnieni słowami Uwielbionego Chrystusa możemy ruszać w naszą codzienność i głosić Ewangelię słowem, czynem i postawą.

Przyszły miesiąc jest szczególnym czasem poświęconym Matce Najświętszej. Już dziś zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie, które odbędzie się 18 maja w Jej tuchowskim sanktuarium.

br. Marcin Wojdan CSsR