Nadzieja - logoWspólnota Nadzieja powstała w Tuchowie jesienią 1991 roku z inicjatywy braci kleryków WSD Redemptorystów, którzy w porozumieniu z przełożonymi zaangażowali się w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

W 1992 roku bracia klerycy wraz z rodzicami postanowili prawnie zarejestrować Stowarzyszenie. Obecna nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja.

Taki program zajęć pozostał do chwili obecnej. W III niedzielę miesiąca (od października do maja) gromadzimy się na Mszy Świętej. W intencji Stowarzyszenia i Darczyńców w tuchowskiej bazylice. Po Eucharystii odbywają się spotkania dla całej grupy w sali parafialnej, które prowadzą bracia klerycy i wolontariusze. Rodzice mają w tym czasie swoje spotkanie.


Ostatnie wydarzenia

Spotkanie Nadziei

wspólne spędzanie czasu

  W nadziei bowiem jesteśmy zbawieni

  Majówka


   W chwili obecnej Stowarzyszenie “Nadzieja” skupia ok. 50 podopiecznych ze schorzeniami: dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa, autyzm, zespół Vesta i innymi upośledzeniami intelektualnymi.

   Stowarzyszenie posiada swojego opiekuna duchowego, którym obecnie jest o. Adam Kośla CSsR.

   W działalność Stowarzyszenia angażują się wolontariusze – uczniowie szkół gimnazjalnych i studenci.  Działa aktywnie grupa kleryków WSD Redemptorystów. Dołącz do nas!