Nadzieja - logo

Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia przedsięwzięcia, którego celem jest stworzenie miejsca stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych na czas, kiedy rodzice nie będą już w stanie wywiązywać się z obowiązku opieki nad swoimi dziećmi z powodu stanu zdrowia czy podeszłego wieku. Byłaby to bezpieczna przystań na resztę życia dla osób niepełnosprawnych, które wymagają nieustannej opieki. Z kolei rodzicom istnienie takiej placówki dałoby poczucie niewypowiedzianej ulgi i spokoju o los swoich dzieci, kiedy ich już zabraknie.

Przywróćmy nadzieję na spokojne życie tym, których każdy dzień naznaczony jest troską i niepewnością o jutro!

18 listopada 2017 roku odbył się Pierwszy Bal Charytatywny, dzięki któremu udało się pozyskać część środków potrzebnych na ten cel. Na budowę domu potrzeba około ośmiu milionów złotych, dlatego zwracamy się do ludzi dobrej woli z prośbą o wsparcie.

 

Można go udzielić, wpłacając dowolną kwotę na konto PKO BP 1 Oddział w Tuchowie: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235 tytułem: budowa ośrodka.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i zapewniamy o modlitwie!