Misyjny Jarmark z Aniołami

Inicjatywa Misyjnego Jarmarku z Aniołami powstała 11 lat temu w Redemptorystowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół Misji (RSPM) działającym przy tuchowskim seminarium redemptorystów. Początki były bardzo skromne, jednak każdego roku liczba osób zaangażowanych w to dzieło rosła i rośnie nadal.

aniolek-rspmZebrane fundusze trafiają na konkretne cele. Co roku w trakcie jarmarku, na początku każdej Eucharystii, przypominamy i pokazujemy, na co zbieraliśmy pieniądze rok wcześniej i jak zostały one rozdysponowane. Dzięki temu uczestnicy jarmarku widzą, że ich wsparcie ma sens. W ubiegłym roku otrzymane ofiary (prawie 25 000 zł) przekazaliśmy na budowę kościoła w Burkina Faso w Afryce. Natomiast dwa lata temu zebrane pieniądze trafiły do Rosji, do młodzieży z parafii redemptorystowskiej.

Celem jarmarku jest zbiórka pieniędzy. Pragniemy jednak przypominać również o tym, że każdy chrześcijanin jest misjonarzem. Nasza inicjatywa ukazuje, że ci spośród nas, którzy nigdy nie pojadą na misje zagraniczne, mają możliwość w inny sposób świadczyć o Chrystusie – modlitwą, ofiarowaniem cierpienia, czy właśnie materialnie.

To wydarzenie jest także okazją do budowania solidarności między ludźmi. W ubiegłym roku wyjątkowo dużo osób i instytucji zaangażowało się w przygotowania (nie tylko z Tuchowa i okolic, ale z wielu innych miejsc w Polsce). To świadczy o wrażliwości i coraz większej świadomości, kim jestem jako chrześcijanin i że naprawdę mogę pomóc potrzebującym, nie znającym Chrystusa i Jego Dobrej Nowiny o zbawieniu każdego człowieka.

Bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy każdą osobę, również taką, która nie może nas wspomóc materialnie, ale swoją modlitwą chce wspierać budowę kościoła dla naszych przyjaciół w Mińsku. Jest to nie mniej ważny wkład w to ważne dzieło, za który już teraz z góry, z serca dziękujemy.