Formacja na kapłanów w Zgromadzeniu Redemptorystów dzieli się na trzy etapy:

Postulat

Bardo Śląskie

    Nowicjat

    Lubaszowa

    Studentat

    Tuchów