o. dr MACIEJ SADOWSKI CSsR

REKTOR SEMINARIUM

o. Adam Kośla CSsR, Prefekt Studentatu

o. mgr lic. ADAM KOŚLA CSsR

PREFEKT STUDENTATU

o. dr SYLWESTER PACTWA CSsR

SOCJUSZ PREFEKTA

FILOZOFIA

TEOLOGIA

Rok I

 1. Krystian Grabowski
 2. Karol Rzeźnik (postulant)

Rok II

 1. Jakub Ciepły
 2. Bartłomiej Laskowski
 3. Tomasz Pasieka
 4. Tomasz Wierzbicki
 5. Jakub Wiśniowski

Rok III

 1. Kacper Grabowski
 2. Łukasz Malinowski
 3. Stanisław Stańczyk
 4. Hubet Stański

Rok V

 1. Robert Borzyszkowski
 2. Piotr Czechowicz
 3. Dominik Król
 4. Almar Suchan
 5. Michał Zieliński

Rok VI

 1. Ireneusz Krzywoń
 2. Artur Kuśnierz
 3. Karol Łukaszczyk
 4. Grzegorz Pruś
 5. Patryk Reczek
 6. Marcin Wojdan
 7. Norbert Żukliński

WYKŁADOWCY I LEKTORZY W ROKU AKACEMICKIM 2021/2022

REDEMPTORYŚCI

o. mgr lic. BOGUSŁAW AUGUSTOWSKI
– teologia życia rodzinnego

o. dr RYSZARD BOŻEK
– liturgika
– seminarium naukowe

o. dr JAN CHAIM
– teologia dogmatyczna

o. dr MIROSŁAW CHMIELEWSKI
– ćwiczenia katechetyczne
– katechetyka

o. dr JACEK DEMBEK
– filozofia przyrody
– logika

o. dr PAWEŁ DROBOT
– teologia pastoralna

o. dr KAZIMIERZ FRYZEŁ
– spowiednictwo

o. prof. dr hab. RYSZARD HAJDUK
– homiletyka

o. dr TOMASZ JAROSZ
– logotechnika
– muzyka i śpiew kościelny

o. dr ANTONI KARAŚ
– teologia moralna fundamentalna i szczegółowa
– język łaciński

o. dr MAREK KOTYŃSKI
– kierownictwo duchowe

o. mgr lic. ADAM KOŚLA
– język hiszpański
– teologia duchowości
– wprowadzenie do teologii duchowości
– teologia życia konsekrowanego

o. prof. dr hab. Edmund Kowalski
– Teologia moralna szczegółowa

o. dr ANDRZEJ KUKŁA
– prawo kanoniczne

o. mgr JAROSŁAW LIEBERSBACH
– psychologia pastoralna
– psychologia rozwojowa

o. dr ANDRZEJ MAKOWSKI
– ćwiczenia homiletyczne
– homiletyka

o. dr hab. PAWEŁ MAZANKA, prof. UKSW
– filozofia Boga
– metafizyka

o. dr DARIUSZ PABIŚ
– teologia pastoralna fundamentalna

o. mgr lic. SŁAWOMIR PAWŁOWICZ
– język grecki
– patrologia

o. dr SYLWESTER PACTWA
– ekumenizm
– metodyka pracy naukowej
– teologia fundamentalna
– seminarium naukowe

o. dr KAZIMIERZ PELCZARSKI
– ćwiczenia katechetyczne
– pedagogika
– pedagogika specjalna

o. dr MACIEJ SADOWSKI
– historia Kościoła
– seminarium naukowe

o. dr hab. MAREK SAJ, prof. UKSW
– prawo kanoniczne
– seminarium naukowe

o. dr JANUSZ URBAN
– filozofia człowieka
– filozofia polityki

o. dr hab. MAREK URBAN
– historia filozofii nowożytnej i współczesnej
– proseminarium z historii filozofii
– wprowadzenie do filozofii

OSOBY ŚWIECKIE

dr hab. PIOTR DUCHLIŃSKI
– historia filozofii starożytnej i średniowiecznej

mgr MATEUSZ IWANIEC
– wychowanie fizyczne

dr MARCIN MAJEWSKI
– egzegeza Starego Testamentu

mgr KATARZYNA STELMACH
– język angielski

mgr TOMASZ STELMACH
– język angielski

mgr lic. MICHAŁ WILK
– egzegeza Nowego Testamentu