o. dr JACEK ZDRZAŁEK CSsR

REKTOR SEMINARIUM

o. Adam Kośla CSsR, Prefekt Studentatu

o. mgr lic. ADAM KOŚLA CSsR

PREFEKT STUDENTATU

FILOZOFIA

TEOLOGIA

Rok II

 1. Patryk Czajkowski
 2. Robert Krotowski
 3. Szymon Niziołek
 4. Jakub Stanisz

Rok III

 1. Krystian Grabowski

Rok IV

 1. Jakub Ciepły
 2. Bartłomiej Laskowski
 3. Tomasz Pasieka
 4. Jakub Wiśniowski

Praktyka pastoralna

 1. Kacper Grabowski
 2. Stanisław Stańczyk
 3. Hubert Stański

Rok V

 1. Łukasz Malinowski

WYKŁADOWCY I LEKTORZY W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

REDEMPTORYŚCI

o. mgr lic. BOGUSŁAW AUGUSTOWSKI
– teologia życia rodzinnego

o. prof. dr KRZYSZTOF BIELIŃSKI

– egzegeza Nowego Testamentu

o. dr RYSZARD BOŻEK
– liturgika
– seminarium naukowe

o. dr JAN CHAIM
– teologia dogmatyczna

o. dr hab. MIROSŁAW CHMIELEWSKI
– ćwiczenia katechetyczne
– katechetyka

– dydaktyka

o. dr JACEK DEMBEK
– filozofia przyrody
– logika

o. dr PAWEŁ DROBOT
– teologia pastoralna

o. dr KAZIMIERZ FRYZEŁ
– spowiednictwo

o. prof. dr hab. RYSZARD HAJDUK
– homiletyka

o. dr TOMASZ JAROSZ
– muzyka i śpiew kościelny

o. dr ANTONI KARAŚ
– teologia moralna fundamentalna i szczegółowa
– język łaciński

o. dr MAREK KOTYŃSKI
– kierownictwo duchowe

o. mgr lic. ADAM KOŚLA
– język hiszpański
– misjologia

o. prof. dr Edmund Kowalski
– Teologia moralna szczegółowa

o. dr ANDRZEJ KUKŁA
– prawo kanoniczne

o. mgr JAROSŁAW LIEBERSBACH

– psychologia ogólna
– psychologia pastoralna
– psychologia rozwojowa

o. dr ANDRZEJ MAKOWSKI
– ćwiczenia homiletyczne
– homiletyka

o. dr hab. PAWEŁ MAZANKA, prof. UKSW
– filozofia Boga

o. dr DARIUSZ PABIŚ
– teologia pastoralna fundamentalna

o. mgr lic. SŁAWOMIR PAWŁOWICZ
– patrologia

o. dr SYLWESTER PACTWA
– ekumenizm
– język włoski

– teologia fundamentalna

o. dr KAZIMIERZ PELCZARSKI
– pedagogika – teoria wychowania
– pedagogika specjalna

o. dr MACIEJ SADOWSKI
– historia Kościoła
– seminarium naukowe

o. dr hab. MAREK SAJ, prof. UKSW
– prawo kanoniczne
– seminarium naukowe

o. dr JANUSZ URBAN

– filozofia religii

– filozofia człowieka
– filozofia polityki

o. dr hab. MAREK URBAN
– historia filozofii nowożytnej i współczesnej
– proseminarium z historii filozofii
– wprowadzenie do filozofii

OSOBY ŚWIECKIE

dr hab. PIOTR DUCHLIŃSKI, prof. Ignatianum
– historia filozofii starożytnej i średniowiecznej

– teoria poznania

mgr MATEUSZ IWANIEC
– wychowanie fizyczne

dr hab. MARCIN MAJEWSKI
– egzegeza Starego Testamentu

mgr KATARZYNA STELMACH
– język angielski