o. Maciej Sadowski CSsR

o. dr MACIEJ SADOWSKI CSsR

REKTOR SEMINARIUM

o. Adam Kośla CSsR

o. mgr lic. ADAM KOŚLA CSsR

PREFEKT STUDENTATU

o. Sylwester Pactwa CSsR

o. dr SYLWESTER PACTWA CSsR

SOCJUSZ PREFEKTA

STUDENCI WSD REDEMPTORYSTÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

FILOZOFIA

Rok I

 1. Jakub Ciepły
 2. Bartłomiej Laskowski
 3. Tomasz Pasieka
 4. Szymon Strzałka
 5. Tomasz Wierzbicki
 6. Jakub Wiśniowski

Rok II

 1. Kacper Grabowski
 2. Stanisław Stańczyk
  Juniorat braci:
 3. Kamil Krzywoń

TEOLOGIA

Rok IV

 1. Robert Borzyszkowski
 2. Piotr Czechowicz
 3. Dominik Król
 4. Almar Suchan
 5. Michał Zieliński
  Juniorat braci:
 6. Dawid Gajda

Rok V

 1. Ireneusz Krzywoń
 2. Artur Kuśnierz
 3. Karol Łukaszczyk
 4. Grzegorz Pruś
 5. Patryk Reczek
 6. Dominik Strychacz
 7. Marcin Wojdan
 8. Norbert Żukliński

Rok VI

 1. Aleksander Ćwik
 2. Paweł Głodowicz
 3. Tomasz Marcinek
 4. Piotr Mazur

WYKŁADOWCY I LEKTORZY

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

REDEMPTORYŚCI

o. mgr lic. BOGUSŁAW AUGUSTOWSKI
– teologia życia rodzinnego

o. prof. dr hab. WOJCIECH BOŁOZ
– teologia moralna szczegółowa

o. dr RYSZARD BOŻEK
– liturgika
– seminarium naukowe

o. mgr lic. SYLWESTER CABAŁA
– duchowość redemptorystowska
– teologia duchowości – historia
– wprowadzenie do teologii duchowości

o. dr JAN CHAIM
– teologia dogmatyczna
– wprowadzenie do teologii

o. dr MIROSŁAW CHMIELEWSKI
– ćwiczenia katechetyczne
– katechetyka

o. dr JACEK DEMBEK
– filozofia przyrody
– logika

o. dr PAWEŁ DROBOT
– teologia pastoralna

o. dr KAZIMIERZ FRYZEŁ
– spowiednictwo
– seminarium naukowe

o. mgr lic. MIROSŁAW GRAKOWICZ
– historia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

o. prof. dr hab. RYSZARD HAJDUK
– homiletyka

o. dr TOMASZ JAROSZ
– logotechnika
– muzyka i śpiew kościelny

o. dr ANTONI KARAŚ
– teologia moralna fundamentalna i szczegółowa
– język łaciński

o. prof. dr hab. WITOLD KAWECKI
– teologia moralna szczegółowa

o. dr MAREK KOTYŃSKI
– kierownictwo duchowe

o. mgr lic. ADAM KOŚLA
– język hiszpański
– teologia duchowości
– teologia życia konsekrowanego

o. dr ANDRZEJ KUKŁA
– prawo kanoniczne

o. mgr JAROSŁAW LIEBERSBACH
– psychologia pastoralna
– psychologia rozwojowa

o. mgr lic. ŁUKASZ LISTOPAD
– kultura życia codziennego
– wprowadzenie w modlitwę

o. dr STANISŁAW MADEJA
– wprowadzenie w liturgię

o. dr ANDRZEJ MAKOWSKI
– ćwiczenia homiletyczne
– homiletyka

o. dr hab. PAWEŁ MAZANKA, prof. UKSW
– filozofia Boga
– metafizyka

o. dr DARIUSZ PABIŚ
– teologia pastoralna fundamentalna

o. mgr lic. SŁAWOMIR PAWŁOWICZ
– język grecki
– patrologia

o. mgr lic. SYLWESTER PACTWA
– ekumenizm
– język włoski
– metodyka pracy naukowej
– teologia fundamentalna

o. dr KAZIMIERZ PELCZARSKI
– ćwiczenia katechetyczne
– pedagogika – teoria wychowania

o. dr MACIEJ SADOWSKI
– historia Kościoła
– seminarium naukowe

o. dr hab. MAREK SAJ, prof. UKSW
– prawo kanoniczne
– seminarium naukowe

o. dr JANUSZ URBAN
– filozofia człowieka
– filozofia polityki

o. dr hab. MAREK URBAN
– historia filozofii nowożytnej i współczesnej
– proseminarium z historii filozofii
– wprowadzenie do filozofii

KSIĘŻA DIECEZJALNI

ks. dr JULIAN NASTAŁEK
– wprowadzenie w chrześcijaństwo

ks. mgr lic. TOMASZ FEDERKIEWICZ
– historia i geografia biblijna

OSOBY ŚWIECKIE

mgr LIDIA SZOSTACZKO
– emisja głosu
– logotechnika

dr hab. PIOTR DUCHLIŃSKI
– historia filozofii starożytnej i średniowiecznej

mgr IZABELA IGRAS
– język angielski

mgr MATEUSZ IWANIEC
– wychowanie fizyczne

dr MARCIN MAJEWSKI
– egzegeza Starego Testamentu

mgr KRZYSZTOF MĄKA
– historia Polski

mgr MAGDALENA PETLAK
– gramatyka i literatura języka polskiego

dr ROBERT PIECHOWICZ
– filozofia poznania
– filozofia religii

mgr PAULINA STACHURA-BUŚ
– język angielski

mgr KATARZYNA STELMACH
– język angielski

mgr lic. MICHAŁ WILK
– wprowadzenie do Pisma Świętego
– egzegeza Nowego Testamentu