Poniżej znajdują się pliki z istotnymi, z punktu  widzenia Teologii Fundamentalnej, tekstami źródłowymi oraz niektórymi opracowaniami.

Sukcesywnie zbiór ten będzie się poszerzał.

I. Starożytne źródła niechrześcijańskie

 1. Mara bar Serapion
 2. Józef Flawiusz
 3. Talmud
 4. Pliniusz Młodszy
 5. Tacyt
 6. Gajus Swetoniusz Trankwillus
 7. Lukian
 8. Aleksamenos

II. Starożytne źródła chrześcijańskie

 1. Papiasz
 2. Justyn
 3. Teofil z Antiochii
 4. Fragment Muratoriego
 5. Orygenes, List do Grzegorza Cudotwórcy
 6. Orygenes, Przeciw Celsusowi
 7. Orygenes / Euzebiusz (Testimonium Flavianum)

III. Współczesne opracowania

 1. Karl Adam
 2. Romano Guardini
 3. Luis Rubio Moran
 4. Joseph Ratzinger
 5. Paweł Janiszewski