Gaudeamus igitur

1 października br. nasza Wspólnota seminaryjna, wraz ze swymi przełożonymi i profesorami, wzięła
udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023, która miała miejsce w Instytucie
Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. W wyniku wejścia w życie nowego ratio studiorm, od
tego roku nasze Seminarium, zyskuje wszystkie prawa uniwersyteckie dzięki współpracy ze
stardomskim Instytutem Księży Misjonarzy.


Inauguracja rozpoczęła się uroczystą Mszą świętą w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
Głównym celebransem i kaznodzieją był Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, rektor
krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Po Eucharystii wszyscy zebrani udali się do auli
ITKM, gdzie wybrzmiał średniowieczny hymn ,,Gaude Mater Polonia”, w wykonaniu scholi Księży
Misjonarzy. Jako pierwszy głos zabrał rektor ITKM – ks. dr Szczepan Szpoton CM, który uroczyście
przywitał wszystkich zebranych gości. Następnie swoje przemówienia wygłosili: rektor UPJPII – ks.
prof. Robert Tyrała, Wielki Kanclerz ITKM, a zarazem Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji
– ks. dr Paweł Holc CM, Wikariusz Prowincjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – o. Dariusz
Paszyński CSsR oraz przedstawiciel Wydziału Teologicznego UPJPII – ks. dr hab. Andrzej Kielian.


Kolejnym punktem podniosłej uroczystości była immatrykulacja, podczas której dokonał się akt
przyjęcia 13 nowych studentów na pierwszy rok studiów filozoficzno-teologicznych. Warto
podkreślić, iż aż ośmiu z nich stanowili studenci naszego tuchowskiego Seminarium. Wykład
inauguracyjny poprzedziło wystąpienie rektora WSD Redemptorystów w Tuchowie – o. dra Macieja
Sadowskiego CSsR, który przedstawił życie i dorobek naukowy inauguracyjnego prelegenta. Był nim
o. prof. dr hab. Wojciech Bołoz CSsR, który wygłosił wykład inauguracyjny zatytułowany: ,,Kościół w
poszukiwaniu przyszłości”. Ojciec Profesor ze swadą i znawstwem tematu zarysował problemy
współczesnego zsekularyzowanego społeczeństwa oraz wskazał drogi i znaki nadziei dla Kościoła w
niedalekiej przyszłości. Zebrani nagrodzili wieloletniego tuchowskiego Wykładowcę gromkimi
oklaskami, bukietem 50 róż z okazji niedawnego złotego jubileuszu kapłaństwa oraz wspólnie
odmówili modlitwę Anioł Pański.

Uroczystość zakończył wspólny obiad w refektarzu gościnnego klasztoru stradomskich Misjonarzy,
którym jesteśmy wdzięczni za serdeczne przyjęcie i prawdziwie braterską atmosferę. Pełni nadziei
pragniemy rozpocząć kolejny rok formacji intelektualnej i duchowej na ścieżkach naszego
redemptorystowskiego powołania.

Artur Topolski CSsR, alumn I roku WSD Redemptorystów w Tuchowie