“Level up” w Tuchowie

„Level up” (poziom wyżej) – pod tym hasłem 17 lutego w sanktuarium MB Tuchowskiej odbyło się piąte czuwanie dla młodzieży z serii „Droga wewnętrzna”. Spotkanie poprowadził ks. Grzegorz Szczygieł, misjonarz saletyn pracujący w Rzeszowie. Wraz z nim do Tuchowa przybyła grupa młodzieży z Duszpasterstwa Akademickiego „Rotunda”, którzy byli wsparciem muzycznym tego czuwania. Zgromadziło ono ponad sto młodych osób z obu tuchowskich parafii, z dekanatu tuchowskiego i spoza niego, gotowych na to, by wspinać się w górę na wspólnej „drodze wewnętrznej”, którą idą wszyscy chrześcijanie. Największą grupę pośród przybyłej młodzieży stanowiło czterdzieści dziewcząt, które przeżywały w tym czasie dni skupienia u sióstr służebniczek w Tuchowie.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią. Kaznodzieja, o. Paweł Zyskowski CSsR wskazał na mocne wezwanie Chrystusa do wchodzenia „poziom wyżej” w życiu, a które to wezwanie zawarte jest w słowach Ewangelii z dnia: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje”. Po Mszy Św. nastąpiła liturgia słowa z konferencją. Gość spotkania, ks. Grzegorz, opierając się na fragmencie o przemienieniu Chrystusa na górze Tabor starał się ukazać cechy właściwego uwielbienia Boga, które jest celem życia chrześcijańskiego. Prowadzący w prostych słowach podał kilka charakterystycznych cech oddawania prawdziwej chwały Panu Bogu. Wśród nich wyróżnić można modlitwę, w której człowiek zapomina niejako o sobie, a oddaje się całkowicie Jemu: zostawia wszystko to, co piękne i dobre na korzyść tego, by uwielbiać Boga. Bardzo ważne jest to – mówił ks. Grzegorz – by nie skupiać się na sobie – wszelka forma egoizmu (częsta w naszych modlitwach) bardzo utrudnia uwielbianie Go. Na tym polega tytułowy „level up” – trzeba niejako – kontynuował gość – wejść poziom wyżej w przeżywaniu swojej relacji z Bogiem, gdzie to On i Jego miłość do ludzi są najważniejsze, a nie potrzeby i słowa konkretnego człowieka.

Stałym elementem czuwań w tuchowskim sanktuarium jest chwila na wspólny posiłek w formie drożdżówki, herbaty, ciastka. Jest to bardzo istotny punkt tych młodzieżowych spotkań, gdyż daje możliwość nawiązania relacji między uczestnikami, podzielenia się doświadczeniami, ale też stwarza okoliczność, kiedy młodzi mogą się spotkać i porozmawiać w luźnej i przyjaznej atmosferze.

Zwieńczeniem czuwania było spotkanie z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Adorację poprowadził ks. Grzegorz z młodymi z D.A. z Rzeszowa. To, co dała konferencja oraz co można było usłyszeć w homilii podczas Eucharystii teraz należało wcielić w życie: prawdziwie uwielbiać Pana Jezusa, realnie obecnego w małej, białej Hostii. Dzięki pieśniom oraz słowom pełnym spokoju możliwe było ufne oddanie się Jemu i jego bezgranicznej miłości.

Chwała niech będzie Panu za to, że dane nam było przeżyć to spotkanie. Ubogaciło nas kolejnymi wskazówkami, jak postępować „drogą wewnętrzną” do celu, jakim jest wieczna chwała Boga w niebie oraz dało okazję do uwielbiania Go tu i teraz. Już teraz zapraszamy wszystkich na kolejne czuwanie, które odbędzie się 17 marca pod hasłem „Mocne ramię”. Gościem będzie p. Grzegorz „Dziki” Wacław, który podzieli się z nami swoim świadectwem wiary w Boga.

br. Piotr Mazur CSsR
fot. br. Jakub Gościński CSsR