Po co nam miłosierdzie? Hasło, które towarzyszyło nam przez cały cykl spotkań przygotowujących do Światowych Dni Młodzieży ma w sobie coś, co budzi w nas ciekawość i zdziwienie. Miłosierdzie Boga – niepojęta rzeczywistość, którą próbowaliśmy pojąć przez rozważanie kolejnych sakramentów świętych: od chrztu rozpoczynając, a skończywszy na sakramencie małżeństwa. Wspólnota, która utworzyła się podczas czuwań była miejscem i czasem spotkania wielu osób myślących podobnie, szukających czegoś więcej w życiu oraz pragnących w sposób świadomy i dojrzały dokonywać wyborów na całe życie.