Otwieramy nowy rozdział w historii WSD!

Możemy stanowczo stwierdzić, że aktualna wspólnota naszego seminarium od 17 września bieżącego roku zarysowuje nowy rozdział w dziejach Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Redemptorystów. Albowiem, po 102 latach działalności naszego WSD w Tuchowie –  małopolskim miasteczku koło Tarnowa – zmieniamy jego siedzibę, przenosząc tę instytucję do Krakowa – Klasztoru Redemptorystów przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Podgórzu. To niewątpliwie historyczny czas, ponieważ wraz z rozpoczęciem nowego roku formacyjnego oraz akademickiego inicjujemy   n o w e   ż y c i e   we wspólnocie, bo w innym miejscu, innych okolicznościach i warunkach oraz w innym otoczeniu, zwłaszcza studyjnym. Na decyzję o zmianie miejsca Domu Formacji dla redemptorystów-kleryków w Polsce, podjętej przez o. Prowincjała i całą Radę Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia wpłynęła przede wszystkim mała liczba młodych osób, w ubiegłych latach, pragnących wstąpić do Redemptorystów na drogę ku życiu zakonnemu lub kapłańskiemu. Dlatego trzeba nieustannie modlić się o dar nowych i świętych powołań!…

Swego czasu, kiedy pierwszy etap formacji podstawowej w naszej prowincji Zgromadzenia mieścił się w Krakowie i trwał 2 lata, kandydaci do wspólnoty Ojców i Braci Redemptorystów studiowali w naszym klasztorze filozofię… Tym razem natomiast, nasze studium filozoficzne, jak i teologiczne od roku formacyjnego 2023/2024 będzie znajdowało się na Stradomiu w gmachu Teologicznego Instytutu Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Będziemy kształcić się na sześciu rocznikach studiów, dołączając do seminarzystów
z innych zgromadzeń zakonnych – poza misjonarzami – między innymi do michalitów, pijarów, saletynów…

Otwieramy NOWY ROZDZIAŁ w naszym życiu i funkcjonowaniu na co dzień jako zakonników i studentów… Po tygodniu naszego skupienia, wzięliśmy się – w gruncie rzeczy z całą wspólnotą Redemptorystów w Krakowie – do organizacji naszego wspólnego życia zakonnego. Nadal te prace trwają, dlatego prosimy Szanownych Czytelników, Wszystkich Ludzi Dobrej Woli o modlitwę za nas – za całą naszą wspólnotę: za Ojców Formatorów, kleryków oraz Ojców i Braci Redemptorystów, posługujących w Krakowie, abyśmy w naszej codzienności pełnili Wolę Boga zgodnie z charyzmatem naszego Zgromadzenia. Niech Matka Boża Nieustającej Pomocy, która szczególnie króluje w naszej wspólnocie, będzie nam najlepszą ucieczką we wszystkich sprawach… Niech wstawiennictwo świętego naszego Ojca Alfonsa Liguoriego również nam towarzyszy…

Patryk Czajkowski CSsR