Przyjmiesz mnie?

Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie po raz kolejny wypełniło się młodymi ludźmi, którzy przybyli tam, by uczestniczyć w jedenastym czuwaniu dla młodzieży z serii „Droga wewnętrzna”. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Przyjmiesz mnie?”, natomiast jego biblijnym przewodnikiem był celnik Zacheusz.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Tuchowa, ale również z okolic Nowego Sącza oraz Gorlic. Czuwanie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył o. Paweł Zyskowski CSsR, duszpasterz młodzieży w parafii sanktuaryjnej. Po Eucharystii nastąpiła liturgia słowa z konferencją, która dotyczyła tematu czuwania: „Przyjmiesz mnie?”. W swojej homilii o. Paweł starał się na przykładzie Zacheusza ukazać proces, który prowadzi do przyjęcia Jezusa do swojego domu – serca.

W jadali pielgrzyma na uczestników czuwania czekała „klasztorna drożdżówka” i nie tylko, przede wszystkim zaś miła atmosfera bratersko-siostrzanych spotkań we wspólnocie wierzących.

Czuwanie zakończyło się adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie prowadzoną na sposób medytacji św. Alfonsa Liguoriego, założyciela Zgromadzenia Redemptorystów.

Kolejna „Droga wewnętrzna” pokazuje, jak bardzo młodzi ludzie potrzebują tego typu spotkań, gdzie mają możliwość napotkania nowych osób, mających podobne zainteresowania i problemy, ale przede wszystkim poszukujących tego, co najważniejsze w życiu każdego człowieka, czyli drogi do Boga.

br. Piotr Mazur CSsR