Najważniejsze trzy dni roku liturgicznego

Po raz kolejny dane nam było uczestniczyć w najważniejszym wydarzeniu dla każdego chrześcijanina – w Triduum Paschalnym.

Rozpoczęło się ono w Wielki Czwartek Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył o. Janusz Sok – Przełożony Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Po jej zakończeniu udaliśmy się z Panem Jezusem do Ciemnicy adorując Go tam do godz. 23:00.

W Wielki Piątek kontynuowaliśmy liturgię rozpoczętą w Wielki Czwartek. Od rana trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. Całą Parafią przeszliśmy Drogę Krzyżową, która w tym roku prowadzona była Dróżkami Różańcowymi. Punktem kulminacyjnym tego dnia była wieczorna liturgia Męki Pańskiej, której przewodniczył o. Ryszard Bożek. Po jej dopełnieniu złożyliśmy Pana Jezusa w grobie trwając przy Nim na adoracji jak również oddawaliśmy cześć Krzyżowi na którym Jezus za nas umarł.

W Wielką Sobotę trwaliśmy przy grobie Pańskim, rozważając ofiarę Jezusa i Jego mękę za nas aż do śmierci. W ciągu dnia miały miejsce obrzędy błogosławienia pokarmów na stół Wielkanocny. O zmroku rozpoczęliśmy, pod przewodnictwem o. Sylwestra Pactwy, liturgię Wigilii Paschalnej -najważniejszej celebracji w roku liturgicznym. Światło Chrystusa Zmartwychwstałego wniesione do wnętrza Tuchowskiej Bazyliki rozpromieniło jej mroki. Mogliśmy zasiąść do uczty Słowa Bożego oraz uczty Eucharystii. Ponownie zabrzmiał hymn: „Chwała na wysokości Bogu…” i rozweseliły się organy i dzwony. Ceremonię zakończyła uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła, podczas której radośnie ogłaszaliśmy światu Zmartwychwstanie Chrystusa.

Ten uroczysty czas świętowania Triduum Paschalnego zakończyliśmy odśpiewaniem nieszporów transmitowanych przez Radio Maryja wchodząc tym samy w czas oktawy świętowania Zmartwychwstania Pana.

Niech po raz kolejny to wspólne przeżywanie Tajemnicy naszej wiary: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana będzie dla każdego z nas źródłem pokoju i niezachwianej nadziei z którą będziemy przeżywać nasze dziś bo, jak ujął to o. Sylwester Pactwa w homilii podczas Wigilii Paschalnej: „Chrześcijanin to człowiek żyjący od Paschy do Paschy…”

Łukasz Malinowski CSsR