o-maciej-sadowski

o. dr MACIEJ SADOWSKI CSsR

REKTOR SEMINARIUM

o-witold-hetnar

o. dr WITOLD HETNAR CSsR

PREFEKT STUDENTATU

o-adam-kosla

o. mgr lic. ADAM KOŚLA CSsR

SOCJUSZ PREFEKTA

STUDENCI WSD REDEMPTORYSTÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

FILOZOFIA

Rok I

 1. Ireneusz Krzywoń
 2. Artur Kuśnierz
 3. Karol Łukaszczyk
 4. Patryk Reczek
 5. Jakub Sipiora
 6. Jerzy Szyłko
 7. Sławomir Wardzała
 8. Marcin Wojdan

Rok II

 1. Aleksander Ćwik
 2. Paweł Głodowicz
 3. Jakub Gościński
 4. Łukasz Malinowski
 5. Tomasz Marcinek
 6. Piotr Mazur
 7. Grzegorz Pruś
 8. Dominik Strychacz
 9. Łukasz Vetter

TEOLOGIA

Rok III

 1. Tomasz Bil
 2. Dariusz Dudek
 3. Marek Galas
 4. Maksim Labkou
 5. Paweł Orzeł
 6. Michał Pazdyka

Rok V

 1. Adam Dudek
 2. Jerzy Krywult (praktyka pastoralna)
 3. Dominik Jurek
 4. Miroslav Liška (Słowacja, Wiceprowincja Michalowce – praktyka pastoralna)
 5. Tymoteusz Macioszek
 6. Marek Olčák (Słowacja, Wiceprowincja Michalowce – praktyka pastoralna)
 7. Krzysztof Wąsiewicz

Rok VI

 1. Łukasz Baran
 2. Michał Wielgus

WYKŁADOWCY I LEKTORZY

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

REDEMPTORYŚCI

o. mgr lic. BOGUSŁAW AUGUSTOWSKI
– teologia życia rodzinnego

o. dr KRZYSZTOF BIELIŃSKI
– egzegeza Nowego Testamentu
– seminarium naukowe
– wprowadzenie do Pisma Świętego

o. prof. dr hab. WOJCIECH BOŁOZ
– teologia moralna szczegółowa

o. dr RYSZARD BOŻEK
– liturgika
– seminarium naukowe

o. mgr lic. SYLWESTER CABAŁA
– duchowość redemptorystowska
– teologia duchowości – historia
– wprowadzenie do teologii duchowości

o. dr SYLWESTER CABAŁA
– teologia dogmatyczna

o. dr MIROSŁAW CHMIELEWSKI
– ćwiczenia katechetyczne
– katechetyka

o. dr PAWEŁ DROBOT
– teologia pastoralna

o. dr KAZIMIERZ FRYZEŁ
– spowiednictwo
– seminarium naukowe

o. mgr lic. MIROSŁAW GRAKOWICZ
– historia Zgromadzenia

o. prof. dr hab. RYSZARD HAJDUK
– homiletyka

o. dr WITOLD HETNAR
– socjologia religii
– język włoski

o. dr TOMASZ JAROSZ
– logotechnika
– muzyka i śpiew kościelny

o. mgr lic. GRZEGORZ JAROSZEWSKI
– ćwiczenia homiletyczne
– teologia duszpasterstwa parafialnego

o. dr ANTONI KARAŚ
– teologia moralna fundamentalna i szczegółowa

o. prof. dr hab. WITOLD KAWECKI
– teologia moralna szczegółowa

o. mgr lic. MARCIN KLAMKA
– teologia dogmatyczna
– wprowadzenie do teologii

o. dr MAREK KOTYŃSKI
– kierownictwo duchowe

o. mgr lic. ADAM KOŚLA
– język hiszpański
– teologia duchowości
– teologia życia konsekrowanego

o. dr ANDRZEJ KUKŁA
– prawo kanoniczne

o. mgr JAROSŁAW LIEBERSBACH
– psychologia pastoralna
– psychologia rozwojowa

o. mgr lic. ŁUKASZ LISTOPAD
– kultura życia codziennego
– wprowadzenie w chrześcijaństwo

o. dr STANISŁAW MADEJA
– wprowadzenie w liturgię

o. dr ANDRZEJ MAKOWSKI
– homiletyka

o. dr hab. PAWEŁ MAZANKA, prof. UKSW
– filozofia Boga
– metafizyka

o. dr hab. MIROSŁAW PAWLISZYN
– filozofia poznania
– filozofia religii

o. mgr lic. SŁAWOMIR PAWŁOWICZ
– język grecki
– język łaciński
– patrologia

o. dr KAZIMIERZ PELCZARSKI
– ćwiczenia katechetyczne
– pedagogika – teoria wychowania

o. dr MACIEJ SADOWSKI
– historia Kościoła
– seminarium naukowe

o. dr hab. MAREK SAJ, prof. UKSW
– prawo kanoniczne
– seminarium naukowe

o. dr JANUSZ URBAN
– etyka filozoficzna
– filozofia polityki

o. dr MAREK URBAN
– historia filozofii nowożytnej i współczesnej
– proseminarium z historii filozofii
– wprowadzenie do filozofii

KSIĘŻA DIECEZJALNI

ks. dr ZBIGNIEW CHROMY
– wprowadzenie w chrześcijaństwo

ks. mgr lic. TOMASZ FEDERKIEWICZ
– historia i geografia biblijna

OSOBY ŚWIECKIE

mgr MICHAŁ BARTKIEWICZ
– emisja głosu
– logotechnika

dr hab. PIOTR DUCHLIŃSKI
– historia filozofii starożytnej i średniowiecznej

mgr IZABELA IGRAS
– język angielski

mgr MATEUSZ IWANIEC
– wychowanie fizyczne

dr hab. MAREK Kita, prof. UPJP II
– ekumenizm
– teologia fundamentalna

mgr MARZENA KUDRYŃSKA
– historia Polski

dr MARCIN MAJEWSKI
– egzegeza Starego Testamentu

mgr MAGDALENA PETLAK
– gramatyka i literatura języka polskiego

dr ROBERT PIECHOWICZ
– filozofia przyrody
– logika
– metodologia nauk

mgr PAULINA STACHURA-BUŚ
– język angielski

mgr TOMASZ STELMACH
– język angielski

mgr lic. MICHAŁ WILK
– egzegeza Nowego Testamentu