Postulat jest pierwszym etapem naszej formacji gromadzącym kandydatów, którzy chcą się przyłączyć do wspólnoty redemptorystów. Odbywa się w Bardzie Śląskim (Dolny Śląsk) i trwa ok. 10 miesięcy. W formacji biorą udział zarówno kandydaci na kapłanów, jak i na braci zakonnych. Postulanci pod okiem przełożonego, czyli prefekta postulantów, dążą przede wszystkim do doświadczenia osobistego spotkania z osobą Jezusa Chrystusa. Jest to więc dla nich czas pogłębionej modlitwy, poznania duchowości redemptorystów oraz zawiązywania wspólnoty. Nie brakuje także aktywności intelektualnej, ponieważ postulanci uczestniczą w zajęciach rozwijających ich umiejętności i wiedzę potrzebne do dalszej formacji. Następnym jej etapem, po zakończeniu postulatu, jest nowicjat.