Warning: Array to string conversion in /home/redemp/domains/wsd.redemptor.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 305

Warning: Array to string conversion in /home/redemp/domains/wsd.redemptor.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 305

ZM Wschód - logoZadanie/cel/misja Zespołu Misyjnego „Wschód”

Zespół Misyjny „Wschód” powstał w odpowiedzi na potrzebę ewangelizacji krajów Europy Wschodniej. Po upadku ZSRR za wschodnią granicą pojawiły się nowe możliwości głoszenia Dobrej Nowiny dla ludzi, którzy byli opuszczeni i potrzebowali pomocy duchowej. Wyjście do tych najbardziej zagubionych przez członków Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) i podjęcia dzieła ewangelizacji stało się jasnym znakiem realizacji dzieła mesjańskiego Jezusa Chrystusa w dzisiejszych czasach.

Początki Zespołu Misyjnego „Wschód”

Powstanie i początkowa działalność Zespołu Misyjnego „Wschód” jest ściśle związana z osobą o. Grzegorza Ruksztełły, redemptorysty. Jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie bardzo aktywnie angażował się w misje na terenie byłego Związku Radzieckiego. Jego rodzice pochodzili z dawnych kresów Rzeczpospolitej. Miał on zatem możliwość częstego odwiedzania mieszkającej tam rodziny. W roku 1990, w czasie wakacji, wraz z s. Faustyną Szendlak ze Zgromadzenia Św. Katarzyny przeprowadził pierwsze katechezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Widzach oraz w pobliskich wioskach należących do widzkiej parafii. Pierwsze oficjalne rekolekcje Zespołu miały miejsce w parafii Widze na Białorusi (obwód witebski, rejon brasławski). Zgromadziły one ponad dwustu młodych uczestników, wśród których byli studenci, młodzież szkół średnich oraz dzieci. Przyjechali oni z różnych stron byłego ZSRR – z Białorusi, Litwy, Łotwy oraz Rosji.

Formy pracy Zespołu Misyjnego „Wschód”

Jedną z form pracy Zespołu „Wschód” są tak zwane Ogólnopolskie Zjazdy, które odbywają się dwa razy do roku – w maju oraz październiku. Na tychże spotkaniach omawiane są zagadnienia związane z rekolekcjami wyjazdowymi. Członkowie Zespołu dzielą się refleksjami z ubiegłorocznych rekolekcji, jak również planują przyszłe wyjazdy. Kolejną, i zarazem zasadniczą formą pracy Zespołu, są rekolekcje wakacyjne dla dzieci i młodzieży na wschodzie.

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży w Miżyńcu na Ukrainie w lipcu 2015 roku

Posługa osób świeckich w Zespole Misyjnym „Wschód”

Nowością Zespołu było to, że do głoszenia Dobrej Nowiny wraz z redemptorystami włączone zostały osoby świeckie. Była to odpowiedź na dojrzewającą świadomość powołania do ewangelizacji i odpowiedzialności osób świeckich za Kościół. Rozszerzenie kręgu ewangelizatorów do świeckich jest znakiem dynamizmu misyjnego. Konstytucja 13 Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela obliguje bowiem współbraci do podejmowania „śmiałych inicjatyw i poważnych wysiłków”, aby wypełniać wiernie dzieło misyjne. Zaś Statut 025 zobowiązuje redemptorystów do tworzenia zespołów, które będą poszukiwały i wcielały w życie nowe formy działalności misyjnej. W świetle tego prawodawstwa należy odczytywać zaangażowanie się osób świeckich w apostolskie dzieło prowadzone przez redemptorystów. Powstanie i działalność Zespołu Misyjnego „Wschód” jest jednym z przykładów takiej współpracy ze świeckimi ewangelizatorami, dotyczącej apostolskiej działalności redemptorystów w Polsce i poza granicami kraju.

Wyzwania Zespołu Misyjnego „Wschód”

Przed Zespołem stoi wezwanie do nowej ewangelizacji. Pisze o tym św. Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Millenio Ineunte, który jest jednocześnie programem na Trzecie Tysiąclecie: „Musimy na nowo rozniecić w sobie pierwotną gorliwość i pozwolić, aby udzielił się nam zapał apostolskiego przepowiadania, jakie wzięło początek z Pięćdziesiątnicy. Powinniśmy wzbudzać w sobie płomiennego ducha św. Pawła, który wołał: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (1 Kor 1,16). Ten zapał z pewnością pobudzi Kościół do nowej aktywności misyjnej, której nie będzie można powierzyć jedynie wąskiej grupie „specjalistów”, ale będzie ona wymagać odpowiedzialnego udziału wszystkich członków Ludu Bożego. Taka jest perspektywa, w jakiej należy patrzeć na przyszłość Zespołu Misyjnego „Wschód”.

KONTAKT

Zespół Misyjny „WSCHÓD”

 ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
tel. 14 632 72 00

zespol.wschod@gmail.com
zmwschod.redemptor.pl

Bank Pekao SA I O. w Tarnowie
42 1240 1910 1111 0000 0898 1642