Ostatnie spotkanie już za nami! Cykl czuwań dla młodzieży pod nazwą Po co nam miłosierdzie? przygotowujących do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie dobiegł końca. Po raz kolejny 10 czerwca Sanktuarium MB Tuchowskiej wypełniło się młodymi ludźmi gotowymi na konfrontację z odpowiedzią na pytanie zawarte w tytule serii spotkań.

Tematem czerwcowego spotkania były dwa bardzo ważne sakramenty: małżeństwo i kapłaństwo – ogólnie pojęta droga życia. Ojciec Marcin Krupa CSsR w krótkiej homilii podczas Eucharystii zastanawiał się, co jest realnym szczęściem oraz z czego ono się bierze. W odpowiedzi wskazał na różne namiastki szczęścia: przedmioty, sytuacje. Rozwinął swoje rozważania na konferencji po Mszy Świętej. Dopiero tutaj doszedł to tego, co jest szczęściem w wymiarze ziemskim, a które bierze się z dobrego wyboru swojej drogi życia. W bardzo przystępny sposób pokazał trzy możliwości realizowania życiowego powołania. Były nimi życie w małżeństwie w miłości wyłącznej skierowanej ku drugiej osobie, powołanie do życia w samotności jako „singiel” oraz powołanie do stanu kapłańskiego bądź zakonnego. Prowadzący w ciekawy sposób przedstawił znaki powołania do danego rodzaju życia. Natomiast ogólnym wyznacznikiem słuszności dokonanego wyboru jest  szczęście oraz gotowość do wyrzeczeń z miłości i „Boży” pokój w sercu.

Po konferencji przyszedł czas na krótką przerwę w jadalni pielgrzyma przy ciastku i napoju. Skończywszy tę część naszego spotkania udaliśmy się do bazyliki i rozpoczęliśmy adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wspólnie śpiewając pieśni uwielbienia wysławialiśmy Tego, który nas zgromadził w ten piątkowy wieczór. On też daje każdemu z nas konkretne powołanie – niesienie miłości innym w każdym czasie: w wypełnianiu wszelakich, nawet najzwyklejszych obowiązków i zadań, których się podejmujemy. Niesamowite jest to, jak bardzo nas wszystkich uczestniczących w tym spotkaniu połączyło jedno przekonanie o miłości Boga do nas. Oby ta świadomość nie wygasła i była w nas zawsze obecna: gotowość w gotowości dążenia do poznania Boga i Jego miłości.

Po co nam miłosierdzie? Na to pytanie towarzyszące nam przez cały cykl spotkań pod tym samym tytułem, odpowiedź wydaje się być jasna, szczególnie, że każde z czuwań z tej serii pokazywało nowe wymiary rzeczywistości kryjącej się pod pojęciem miłosierdzie. Poznanie Chrystusa oraz tego, w jaki sposób On nas miłuje jest samym sercem miłosierdzia, wypływa z tego również nauka dla nas, jakie postawy mamy przyjmować wobec innych: pełne wyrozumiałości oraz umiłowania bliźniego. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za gotowość na spotkania z Chrystusem przychodzącym w obliczu pełnym Miłosierdzia. Mamy również nadzieję, że nasze wspólne czuwania pomogły choć trochę przygotować się na bliskie już Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

br. Piotr Mazur CSsR