Nowi magistrzy teologii

W piątek, 3 marca 2017 r., dwaj studenci VI-go roku naszego tuchowskiego Seminarium: dk. Łukasz Baran CSsR oraz dk. Michał Wielgus CSsR, zdali końcowy egzamin magisterski z teologii. Miał on miejsce w gościnnym domu zakonnym redemptorystów na krakowskim Podgórzu.

Komisję egzaminacyjną tworzyli wykładowcy naszego seminarium: o. dr Krzysztof Bieliński CSsR (teologia biblijna), o. dr Jan Chaim CSsR (teologia dogmatyczna), o. dr Antoni Karaś CSsR (teologia moralna), prof. UPJP II dr hab. Marek Kita (teologia fundamentalna), a także rektor Seminarium o. dr Maciej Sadowski CSsR. Nad sprawnym i kompetentnym przebiegiem egzaminu magisterskiego czuwał przewodniczący komisji – ks. prof. UPJP II dr hab. Jan Dziedzic, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jako przedstawiciel uczelni, do której nasze Seminarium od ponad ćwierćwiecza jest afiliowane.

Dk. Łukasz Baran obronił pracę napisaną na seminarium naukowym z historii Kościoła, pt. Działalność misyjno-rekolekcyjna redemptorystów w diecezji tarnowskiej w latach 1887-1939. Promotorem pracy był  o. dr Maciej Sadowski. Natomiast dk. Michał Wielgus obronił tezę z teologii pastoralnej zatytułowaną Godność osoby ludzkiej a życie małżeńsko-rodzinne w koncepcji Karola Wojtyły, napisaną pod kierunkiem o. dra Kazimierza Fryzła CSsR. Obie prace magisterskie naszych Braci Diakonów zostały bardzo dobrze ocenione przez recenzentów. W opinii członków komisji, podobnie zaprezentowali się ich autorzy podczas egzaminu wieńczącego całe sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne.

Nowym magistrom teologii życzymy, by pomyślny wynik egzaminu stał się impulsem do dalszego ich intelektualnego rozwoju.

o. dr Maciej Sadowski CSsR
rektor WSD Redemptorystów w Tuchowie