Międzynarodowy kongres w Toruniu

Katolicy i sztuka: szanse i zagrożenia” – pod takim hasłem odbywał się międzynarodowy kongres w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w dniach 20-21 listopada 2015 r. Seminarium redemptorystów reprezentowali: rektor o. Maciej Sadowski oraz dk. Arkadiusz Buszka. Wśród prelegentów byli m.in. kard. Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, bp Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo z Papieskiej Rady Kultury, prof. Piotr Jaroszyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, aktor Jerzy Zelnik czy kompozytor Michał Lorenc. Celem kongresu było zwrócenie uwagi na znaczącą rolę, jaką sztuka zawsze odgrywała i powinna odgrywać w kulturze chrześcijańskiej.

dk. Arkadiusz Buszka CSsR

Galeria