Droga wewnętrzna. Nauczycielu, gdzie mieszkasz?

Zaczynamy kolejny cykl czuwań dla młodzieży, które będą kontynuacją serii “Po co nam miłosierdzie?”. Hasło, które będzie nam towarzyszyć tym razem to “Droga wewnętrzna”, a pierwsze spotkanie ma tytuł “Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”. Zapraszamy wszystkich do sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie 14 października na godzinę 19.20. Spotkanie rozpoczniemy liturgią słowa z konferencją, po czym w jadalni pielgrzyma posilimy się herbatą i drożdżówką, a potem będziemy adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

52. Ogólnopolski Zjazd Zespołu Misyjnego „Wschód”

Jak uczniowie wracający z wypraw misyjnych przyszli do Jezusa, żeby podzielić się z Nim i ze sobą nawzajem radością z głoszenia Dobrej Nowiny (por. Łk 10, 17), tak członkowie Zespołu Misyjnego „Wschód” zebrali się na swoim corocznym jesiennym Ogólnopolskim Zjeździe. Odbył się on w dniach od 7 do 9 października 2016 r. w Domu Rekolekcyjnym „Góra Tabor” w Lubaszowej k. Tuchowa. Wzięło w nim udział 29 osób świeckich, w tym kilka osób przybyłych po raz pierwszy, oraz 13 redemptorystów.

Spotkanie rozpoczęło się w piątkowy wieczór kolacją i Eucharystią, którą celebrował o. Witold Hetnar CSsR, przewodniczący Zespołu.

Sobota, jedyny pełny dzień zjazdu, była bardzo pracowita. Po porannym wspólnotowym rozmyślaniu nad Słowem Bożym i po śniadaniu zajęliśmy się podsumowaniem wakacyjnej działalności Zespołu Misyjnego. A było co podsumowywać, bowiem podczas minionego lata przeprowadziliśmy osiem serii rekolekcji na Białorusi, Ukrainie i Litwie, w których uczestniczyło około 500 dzieci i młodzieży. W czasie rekolekcji jako animatorzy posługiwały 32 osoby świeckie, 1 siostra zakonna i 12 braci kleryków. Opiekę duchową sprawowało trzech kapłanów redemptorystów, przybyłych specjalnie z Polski oraz miejscowi duszpasterze. Podczas podsumowania każda grupa, która wyjeżdżała tego lata, dzieliła się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, abyśmy mogli lepiej przygotować się do przyszłorocznych rekolekcji na Wschodzie.

W Godzinie Miłosierdzia modliliśmy się przy Jezusie ukrytym w Najświętszym Sakramencie.

Po południu naszym gościem był ks. Jan Nowak, postulator procesu beatyfikacyjnego bł. ks. Władysława Bukowińskiego. Przybliżył on nam sylwetkę Apostoła Kazachstanu, po czym modlił się z nami podczas Eucharystii.

Po kolacji oddaliśmy cześć Matce Bożej odmawiając różaniec. Wieczór spędziliśmy w atmosferze wspólnej radości: na rozmowach, śpiewach a nawet tańcach.

Dzień Pański rozpoczęliśmy od Jutrzni. Po śniadaniu mieliśmy bardzo twórcze spotkanie przy kawie, herbacie i ciastku, podczas którego omawialiśmy plany pracy na najbliższy rok.

Kulminacją 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Zespołu Misyjnego „Wschód” była Eucharystia celebrowana przez Przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Janusza Soka. O. Prowincjał podziękował za długoletnią współpracę z redemptorystami naszym misjonarkom – weterankom: Iwonie Stasiowskiej, Izabeli Bober, Bronisławie Bober, Katarzynie Sylwestrzak i Agnieszce Szymańskiej, wręczając im okolicznościowe listy gratulacyjne i drobne upominki.

Ostatnim punktem tego zjazdu był niedzielny obiad.

 

Norbert Żukliński CSsR
Maksym Łabkow CSsR

Seminaryjni „krewniacy”

W niedzielę 9 października, pięciu braci z naszego tuchowskiego seminarium wybrało się do Szerzyn, rodzinnej miejscowości br. Dariusza Dudka, by wziąć udział w akcji krwiodawstwa organizowanej w siedzibie tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. Świadczy o tym fakt, że o godzinie 14-tej, gdy punkt krwiodawczy miał zostać zamknięty, w kolejce do rejestracji oczekiwało jeszcze około 30 osób. Wielkie poświęcenie ze strony personelu medycznego oraz piękna idea oddawania krwi dla potrzebujących sprawiła, że tak wielu ochotników cierpliwie i bezinteresownie oczekiwało w kolejce, by ofiarować ten jedyny lek, którego nie można wyprodukować, ale którym można się podzielić. Nasza seminaryjna brać również miała swój skromny wkład w powodzenie tej akcji. Po wszystkim zostaliśmy zaproszeni na posiłek do rodzinnego domu naszego brata Dariusza, gdzie posiliwszy się smacznym niedzielnym obiadem, odzyskaliśmy utracone siły. Z naszych informacji wynika, że krew podczas akcji oddało około 50 honorowych już dawców. W Dniu Papieskim konkretnie podjęliśmy wyzwanie kształtowania w sobie i wokół siebie „wyobraźni miłosierdzia” .

br. Marcin Wojdan CSsR

Święcenia diakonatu

2.10.2016 r. w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie dwóch naszych współbraci, Łukasz Baran i Michał Wielgus, przyjęło święcenia diakonatu  z rąk ks. bpa Leszka Leszkiewicza, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej.

W swojej homilii celebrans podkreślił m.in., jak ważne w życiu osoby przyjmującej święcenia jest posłuszeństwo  i zaufanie Kościołowi. W swoim słowie zawarł także zachętę do pogłębienia przez kandydatów do święceń życia duchowego, m.in. poprzez dobre i szczere przeżywanie sakramentu pokuty i pojednania.

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni goście: rodziny nowo wyświęconych diakonów,  współbracia z różnych części kraju, a także parafianie i członkowie wspólnot, do których należeli nasi diakoni.

Zadaniem diakona jest udzielanie chrztu, rozdzielanie Eucharystii, błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie Wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma Świętego, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczenie nabożeństwom i modlitwie wiernych, przewodniczenie obrzędowi pogrzebowemu.

Prosimy o modlitwę za naszych współbraci, aby potrafili oni sprostać nowym wyzwaniom, które przed nimi stoją.

br. Tomasz Bil CSsR

„Gaude Mater Polonia” – ciesz się Matko Polsko…

Po raz kolejny rozpoczynamy rok akademicki i po raz kolejny zadaję sobie pytanie: co ma wspólnego pieśń ku czci św. Stanisława z rozpoczęciem nauki? Niestety nie uzyskałem wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie, ale czy nauka w seminarium jest od uzyskiwania takich odpowiedzi? Kto z nas zgłębi filozofię? Kto ośmieli się powiedzieć: „Teologia? Same jasne rzeczy!”? Kto nazwie się ekspertem w muzyce, poliglotą czy najlepszym kaznodzieją? Mimo że rok akademicki nie da nam do końca wszystkich wyjaśnień, chociaż pewnie więcej będzie wciąż pytań niż odpowiedzi, rozpoczęliśmy go po raz 114-ty w historii naszego seminarium.

Uroczysta inauguracja, która miała miejsce w sobotę 1 października w auli św. Klemensa naszego tuchowskiego seminarium, rozpoczęła się od wspomnianego hymnu Gaude Mater Polonia, następnie o. Maciej Sadowski CSsR, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów, przywitał zgromadzonych gości i przedstawił sprawozdanie z minionego roku nauki. Następnie o. prof. Andrzej Wodka CSsR, rektor Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, wygłosił wykład inauguracyjny, pt. „Teologia terapeutyczna – profetyczne świadectwo papieża Franciszka”. Po nim nastąpiła tak wyczekiwana przez braci z pierwszego roku immatrykulacja, w czasie której o. Janusz Sok CSsR, prowincjał Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, wręczył im indeksy i oficjalnie przyjął do grona studentów. Następnie nasz Przełożony powitał pięciu braci postulantów, którzy niedawno rozpoczęli formację w naszym Zgromadzeniu. Po tym wydarzeniu na mównicę zostali jeszcze zaproszeni przybyli goście, by pokrzepić zebranych dobrym słowem.

Centralnym wydarzeniem uroczystości była Eucharystia w bazylice Matki Bożej Tuchowskiej, której przewodniczył i słowo wygłosił o. Prowincjał . Ta liturgiczna część naszej inauguracji wyjaśniła nam, że nawet nauka, która nie dostarcza ostatecznych odpowiedzi ma sens, że nasze studium to niezmarnowany czas. Jeśli bowiem studia staną się częścią naszego życia z Jezusem, to mogą być krokiem w Jego stronę oraz krokiem ku spotkaniu z bliźnim, dla którego ta wiedza i doświadczenie może okazać się wsparciem i pomocą.

Ciesz się więc Matko Polsko także z tych twoich synów, rozpoczynających swą intelektualno-duchową formację, która niech przyniesie chlubę i rzeczywistą radość, ale przede wszystkim stanie się okazją do spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem na ścieżkach prawdy.

br. Dariusz Dudek CSsR

Spotkanie z członkami Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich

Do naszego klasztoru  lubaszowskiej górce po raz drugi zawitali nasi duchowi przyjaciele – ci, którzy w szczególny sposób otaczają każde redemptorystowskie powołanie swoją modlitwą. Duszpasterstwo Powołań Redemptorystów zorganizowało rekolekcje dla członków Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich. Ta szczególna wspólnota modlitewna liczy już ponad 1500 osób.

Do Lubaszowej przyjechali ludzie z całej Polski, m. in. z Małopolski, ze Śląska, z Podkarpacia, a nawet z Pomorza i z Warszawy. W tych dniach kilku braci kleryków z Tuchowa zawitało w domu rekolekcyjnym, aby się z nimi spotkać. Po Eucharystii, której przewodniczył Wikariusz Prowincjała, o. Dariusz Paszyński CSsR, przyszedł czas na zapoznawanie się nawzajem. Czas ten spędziliśmy na przyjaznych rozmowach i wspólnym, radosnym śpiewie. Oficjalną część spotkania zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim. W kolejnym dniu przedstawiciele tuchowskiej wspólnoty seminaryjnej zaprezentowali – przy pomocy multimedialnych środków – najważniejsze wydarzenia z tegorocznych praktyk. Odbywały się one w trakcie letnich wakacji.

Spotkania upłynęły w pogodnej atmosferze i pozostawiły miłe wspomnienia, co potwierdzają zarówno uczestnicy rekolekcji, jak i bracia klerycy.

br. Grzegorz Pruś CSsR

 

Pielgrzymka wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Dnia 30 września odbyła się tradycyjna pielgrzymka wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II do Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Uczestniczyły w niej delegacje seminariów diecezjalnych i zgromadzeń zakonnych afiliowanych przez uczelnię. To wydarzenie zawsze poprzedza rozpoczynający się kolejny rok akademicki.

Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia, której przewodniczył  rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak. Mszę świętą poprzedziła konferencja naukowa „W sieci jest wszystko. Prawie” wygłoszona przez dra hab. Krzysztofa Gurbę.

Pielgrzymkę zakończyła wspólny różaniec w sanktuaryjnym ogrodzie. To właśnie poprzez tę modlitwę wspólnota akademicka UPJPII prosiła o wstawiennictwo Matki Bożej na czas nowego roku akademickiego.

br. Łukasz Vetter CSsR