Z miłości do Ciebie, Boże

W trakcie naszych wakacji i praktyk pastoralnych przyszedł moment na chwilę zatrzymania. To czas spotkania się we wspólnocie, by razem wyciszyć się i przygotować do ponowienia ślubów.

13. sierpnia przeżywaliśmy nasz dzień skupienia. Prowadził go dla nas ojciec Adam Kośla, nasz prefekt. Podczas tego dnia przyglądaliśmy się naszym ślubom zakonnym oraz samej konsekracji. Każdy z nas mógł na nowo spojrzeć na śluby, które składał Bogu w trakcie pierwszej profesji zakonnej. Dodatkowo mieliśmy okazję ponownie zachwycić się darem powołania, które kolejny rok będziemy kontynuować we wspólnocie Redemptorystów. Centralnym punktem była Eucharystia o godzinie 12:00. Nie zabrakło także modlitwy liturgią godzin czy adoracji Najświętszego Sakramentu. Wzmocnieni spotkaniem z Bogiem, z radością oczekiwaliśmy na ponowienie naszych ślubów.

14. sierpnia przygotowania przeniosły się z formy duchowej na tę materialną – ten dzień spędziliśmy na porządkach w domu przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Poza tym kontynuowaliśmy przeprowadzkę naszego seminarium do Krakowa, a o godzinie 17:00 towarzyszyliśmy naszym młodszym braciom, którzy rozpoczynali swój kanoniczny nowicjat w Lubaszowej.

W końcu nadszedł ten dzień. 15. sierpnia o godzinie 9:00 wszyscy bracia klerycy i junioryści ponowili swoje śluby zakonne na ręce prowincjała ojca Dariusza Paszyńskiego CSsR. Tegoroczne ponowienie ślubów było wyjątkowe, ponieważ miało ono miejsce na Eucharystii w kaplicy polowej w Tuchowie. Dzięki temu nasza radość nie zatrzymała się jedynie na wspólnocie seminaryjnej, a udzielała się także przybyłym parafianom i gościom.

Dzisiaj także posługę rektora w naszym seminarium rozpoczął ojciec Jacek Zdrzałek, a swoją posługę zakończyli: Ojciec Maciej Sadowski, poprzedni rektor WSD, oraz ojciec Sylwester Pactwa, socjusz prefekta.

Każdy z nas z uśmiechem na ustach i z pokojem w sercu może udać się na dalsze praktyki bądź wakacje domowe. Dziękujemy za każde wsparcie jakie od was otrzymujemy. Wasza modlitwa i wsparcie pomagają nam odważnie kroczyć drogą powołania kapłańskiego i zakonnego zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela.

Bartłomiej Laskowski CSsR