Chodź, pogadamy

Piątek, 13 stycznia – nie, tym razem to nie pechowa data. W tym dniu bowiem do sanktuarium w Tuchowie zawitała spora grupa młodzieży, z okolic bliższych (z Tuchowa i sąsiednich miejscowości) oraz dalszych (m. in. z okolic odległej o 30 km od Tuchowa Bobowej).

Każdy przybył tu w konkretnym celu: by spotkać się i porozmawiać z Panem Jezusem oraz z drugim człowiekiem na czwartym już czuwaniu z serii „Droga wewnętrzna”. Temat styczniowego spotkania u stóp Matki Bożej Tuchowskiej brzmiał: „Chodź, pogadamy”.

Wszystko rozpoczęło się Eucharystią o godzinie 18.30. W krótkim słowie kaznodzieja nawiązał do Ewangelii z dnia. Wspomniał, iż często życzymy sobie zdrowia, ale nie ono jest najważniejsze, lecz wiara, która może nas uzdrowić – nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim duchowo.

Po Mszy Świętej rozpoczęło się nabożeństwo Słowa Bożego, podczas którego został odczytany fragment Ewangelii zawierający wstęp do modlitwy Ojcze nasz. Konferencję do młodzieży zgromadzonej w kościele wygłosił o. Paweł Zyskowski CSsR. Mówił on o tym, czym jest modlitwa. Jest ona przede wszystkim rozmową i spotkaniem z Panem Bogiem. Często wypowiadamy znane formuły i zapominamy o tym, że modlitwa powinna być czymś żywym, dlatego o. Paweł zachęcał do osobistej rozmowy z Bogiem o tym, co mnie dziś czeka, co mnie dziś spotkało. Kaznodzieja zaznaczył, że Pan Bóg do nas przemawia nie tylko poprzez swoje Słowo, ale też w codziennych wydarzeniach.

Po wysłuchaniu tych słów można było się spotkać w jadalni pielgrzyma, by porozmawiać, a przy okazji poczęstować się klasztorną drożdżówką. Po spotkaniu i rozmowach uczestnicy czuwania udali się z powrotem do bazyliki, aby tam porozmawiać z Panem Jezusem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

Podczas czuwania każdy mógł podejść osobiście przed ołtarz i zabrać do rozważenia cytat św. Alfonsa Liguori, mówiący o modlitwie. Nie zabrakło również czasu na osobistą rozmowę w ciszy z Panem Bogiem, ponieważ wtedy On najbardziej do nas przemawia. Czuwanie zakończyło się modlitwą Ojcze nasz, odmówioną przez wszystkich zebranych oraz błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i wspólnym, radosnym śpiewem.

Kolejne czuwanie z serii „Droga wewnętrzna” odbędzie się 17 lutego. Spotkanie poprowadzi specjalny gość
– ks. Grzegorz Szczygieł, saletyn, który przyjedzie wraz ze studentami z Rzeszowa.
Już dziś serdecznie Ciebie zapraszamy!

br. Grzegorz Pruś CSsR