Dzień skupienia

Dzień 14 sierpnia był dla naszej wspólnoty seminaryjnej wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że poprzedzał uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy to składamy swoje śluby. Nie też dlatego, że następnego dnia był dzień złożenia ślubów wieczystych przez współbraci z piątego roku. Był ważny, ponieważ był to dzień skupienia. Rozpoczął się on jeszcze poprzedniego dnia, adoracją Najświętszego Sakramentu. Jego temat brzmiał: „Żywa relacja z Jezusem Chrystusem”, a prowadził go dla nas ojciec Witold Radowski CSsR – przełożony naszej tuchowskiej wspólnoty.  Kaznodzieja w konferencjach skupiał się na tym, dlaczego warto budować mocną i zażyłą relacje z Chrystusem oraz jak to robić. Zwracał uwagę, że właśnie od Niego mamy czerpać ducha, by potem móc się nim dzielić ze światem i nie być wobec niego pustymi. Wskazywał również na duże znaczenie ślubów zakonnych w owej relacji, które to mają pomóc nam stawać się jeszcze bardziej uczniami i przyjaciółmi Jezusa.
Było to bardzo dobre przygotowanie do złożenia ślubów, które jest dla nas jednym z najważniejszych wydarzeń w całym roku. Taka duchowa podpora jest niezbędna, by odpowiednio i głęboko przeżyć ten czas.  Mówi się, że w życiu intelektualnym i duchowym bardzo ważne jest to, czym się karmisz. Treści, które serwował nam w czasie swoich konferencji ojciec Witold, na pewno były rodzajem najlepszego pokarmu.  

Stanisław Stańczyk CSsR