Śluby zakonne w Tuchowie i Lubaszowej

15 sierpnia dla redemptorystów jest dniem szczególnym, w którym świętujemy  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, ale jest to również dzień złożenia ślubów zakonnych. Zaśnięcie Matki Bożej daje nam – ziemskim pielgrzymom – nadzieję na zobaczenie i możliwość dostąpienia nieba.

Śluby zakonne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa są potwierdzeniem naszego wyboru jaki podjęliśmy na początku drogi powołania. Tego dnia podczas jutrzni o godzinie 7:00 pod przewodnictwem prowincjała o. Janusza Soka klerycy i bracia ponowili swoją profesję zakonną. Nowicjusze na lubaszowskiej „górce” o godzinie 9:00 złożyli swoje pierwsze śluby zakonne na ręce ojca prowincjała. Neoprofesi – nowi klerycy czyli Patryk Czajkowski, Robert Krotowski, Szymon Niziołek, Jakub Stanisz oraz Artur Topolski, pierwszy raz założyli habity przy pomocy starszych współbraci. Podczas Eucharystii nie zabrakło wzruszeń chwil radości rodziców i rodzin neoprofesów.

Natomiast w samo południe w kaplicy polowej w sanktuarium Maryjnym w Tuchowie nasi najstarsi bracia: Robert Borzyszkowski, Piotr Czechowicz, Dawid Gajda, Dominik Król, Almar Suchan po wysłuchaniu kazania ojca prowincjała złożyli śluby wieczyste oraz przyrzekli wierność zgromadzeniu. Po liturgii współbracia i rodziny profesów wieczystych udali się na uroczysty obiad na refektarzu klasztornym.

Polecamy modlitwie wszystkich kleryków, szczególnie neoprofesów i braci po ślubach wieczystych życząc im wytrwałość i siły w wypełnianiu woli Bożej. Niech będzie z nimi łaska Boża i nieustanna pomoc naszej Matki.

Kamil Krzywoń CSsR

Dzień skupienia

Dzień 14 sierpnia był dla naszej wspólnoty seminaryjnej wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że poprzedzał uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy to składamy swoje śluby. Nie też dlatego, że następnego dnia był dzień złożenia ślubów wieczystych przez współbraci z piątego roku. Był ważny, ponieważ był to dzień skupienia. Rozpoczął się on jeszcze poprzedniego dnia, adoracją Najświętszego Sakramentu. Jego temat brzmiał: „Żywa relacja z Jezusem Chrystusem”, a prowadził go dla nas ojciec Witold Radowski CSsR – przełożony naszej tuchowskiej wspólnoty.  Kaznodzieja w konferencjach skupiał się na tym, dlaczego warto budować mocną i zażyłą relacje z Chrystusem oraz jak to robić. Zwracał uwagę, że właśnie od Niego mamy czerpać ducha, by potem móc się nim dzielić ze światem i nie być wobec niego pustymi. Wskazywał również na duże znaczenie ślubów zakonnych w owej relacji, które to mają pomóc nam stawać się jeszcze bardziej uczniami i przyjaciółmi Jezusa.
Było to bardzo dobre przygotowanie do złożenia ślubów, które jest dla nas jednym z najważniejszych wydarzeń w całym roku. Taka duchowa podpora jest niezbędna, by odpowiednio i głęboko przeżyć ten czas.  Mówi się, że w życiu intelektualnym i duchowym bardzo ważne jest to, czym się karmisz. Treści, które serwował nam w czasie swoich konferencji ojciec Witold, na pewno były rodzajem najlepszego pokarmu.  

Stanisław Stańczyk CSsR