Trzeba zadawać trudne pytania

Poszukiwanie prawdy o świecie i rzeczywistości, w jakiej żyjemy, zawsze wymaga wiele wysiłku i trudu. Dotyczy to również pytań o sprawy i kondycję Kościoła oraz osób, które są za niego odpowiedzialne.  Jak ważne są to kwestie i jak wiele jest do powiedzenia w tych tematach, mogli się przekonać uczestnicy XXXV Ogólnopolskiego Forum Młodych, które odbyło się w dniach 27-29 listopada 2019 we Wrocławiu. W spotkaniu organizowanym przez Papieski Wydział Teologiczny oraz Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu wzięli udział także współbracia z naszej wspólnoty, Patryk Reczek i Piotr Mazur.

Wydarzenie trwające niemal trzy dni zgromadziło sporą liczbę osób, pośród których byli licealiści, studenci, osoby dorosłe oraz klerycy z różnych seminariów. Spotkania poświęcone zaproponowanym przez organizatorów tematom, poprzedzone były celebracjami Mszy Świętej w katedrze, którym przewodniczyli wrocławscy biskupi. Przez cały czas trwania Forum odbywała się adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w kościele pw. św. Idziego, zatem każdy, kto chciał pomodlić się w ciszy, miał ku temu sposobność. Każdy dzień miał również akcent muzyczny – były to koncerty lub modlitwa śpiewami Taizé w kolegiacie pw. św. Krzyża.

Tym, co najbardziej elektryzowało atmosferę spotkania, były panele dyskusje. W pierwszym z nich próbowano odpowiedzieć na pytanie „Jakim papieżem jest Franciszek?”. Rozmówcy, wśród których byli Tomasz Terlikowski, Tomasz Rowiński, Joanna Bątkiewicz-Brożek, o. dr hab. Kazimierz Papciak SSCC oraz ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, używając merytorycznej argumentacji lub kierując się bardziej emocjami, starali się ukazać swoje stanowisko. Było to nie lada wyzwanie, tym bardziej, że w trakcie rozmowy można było wyczuć rosnące napięcie. Tego samego dnia odbyło się bardzo interesujące spotkanie z Agatą Puścikowską, autorką publikacji „Wojenne siostry”, omawiającej dzieje sióstr zakonnych niosących pomoc innym w trakcie II Wojny Światowej.

Drugi panel dyskusyjny dotyczył tematu „Kościół na krawędzi”. Tę kwestię rozwinęli abp Wojciech Polak, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, o. Paweł Kozacki OP, s. Małgorzata Chmielewska, Marcin Przeciszewski oraz ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski. Zaproszeni goście próbowali naświetlić perspektywę Kościoła dzisiaj ze swojej perspektywy. Dyskusja nie była tak ożywiona, jak poprzedniego dnia, więcej było tu spokojnej argumentacji i wyważonych stanowisk. Doskonałą pracę wykonała tu moderatorka spotkania – Agnieszka Bugała – redaktor naczelna wrocławskiej edycji tygodnika „Niedziela”.

Samo spotkanie było bardzo rozwijające i ukazujące różnorodność poglądów na Kościół i to wszystko, co się z nim wiąże. Należy mieć nadzieję, że trudne pytania, które zadajemy, w końcu znajdą odpowiedź.

Nagrania paneli dyskusyjnych: część 1, część 2

Piotr Mazur CSsR