Życzenia o. Prowincjała

Przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. dr Janusz Sok CSsR składa nam na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia swe życzenia.

Fragmenty pisemnych życzeń przesłanych Współbraciom:

 Drodzy Współbracia,

Miłość zawsze ryzykuje

Wybraliśmy styl życia na wzór Jezusa. Chcemy upodabniać się do Niego w myśleniu, uczuciach, codziennych wyborach. Chcemy pełnić Jego wolę. On nie jest doktryną, która może zachwycać, której można się nauczyć, o niej dyskutować i zależnie od potrzeb ujmować. Jest Kimś, kto żył na tej ziemi. Jest Osobą, której nie sposób nie kochać, gdy się Ją już bliżej pozna. (…)

Jezus wszedł pośród nas, chodził naszymi drogami, by nam dać przykład życia na nowy sposób. Przedłożył miłość nad kalkulacje: co się opłaci, co ma sens jedynie w wymiarach ludzkich. Miłosierna miłość jest hojna, szczodra, a może nawet rozrzutna, nie zniechęca się niepowodzeniem, potrafi czekać.

Życzę wiary w Boga prawdziwego, Boga o miłosiernym sercu. Boga, który zamieszkał wśród nas, współczującego i bliskiego. Życzę wiary przekonanej, że chodząc Jego drogami, wsłuchując się w Jego głos, nasze serca staną się Jego mieszkaniem.

O. Janusz Sok CSsR, Prowincjał