Odnowienie profesji przez braci diakonów

21 grudnia w naszej seminaryjnej wspólnocie miało miejsce ważne wydarzenie: pięciu profesów wieczystych (diakonów) oraz dwóch profesów czasowych odnowiło swoje śluby zakonne. W tradycji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela odbywa się to w Wigilię Narodzenia Pańskiego wobec całej wspólnoty. Ponieważ jednak ostatnie Boże Narodzenie przed święceniami kapłańskimi diakoni spędzają w domach rodzinnych z bliskimi, podobnie – z ważnych powodów rodzinnych – dwaj młodsi współbracia, dlatego to ich ponowienie miało miejsce wcześniej.

Poza wspólnotą seminaryjną tajemnicę Wcielenia celebrować będą również bracia klerycy z Wiceprowincji Michalovce. Boże Narodzenie spędzą oni wśród współbraci swojej Wiceprowincji w domach zakonnych na Słowacji.

W związku z tym nasza wspólnota pożegnała tych wszystkich wymienionych na braterskim spotkaniu. Nie zabrakło na nim życzeń i zapewnień o pamięci w modlitwie o sobie nawzajem w dniach świętowania. Wieczór zakończył się „gaudeamusem” z kulinarną niespodzianką, przygotowaną przez naszych współbraci.

br. Piotr Mazur CSsR