Na rekolekcyjnych szlakach

Piąty tydzień Wielkiego Postu jest dla kleryków WSD czasem, kiedy opuszczają seminarium, by towarzyszyć i pomagać misjonarzom w głoszeniu Słowa. W tym roku praktyki poprowadziły nas w różne strony Polski, a także poza granicę naszej Ojczyzny.

Kilku z nas służyło swoją pomocą podczas Misji świętych, co było dla nas niewątpliwie wielkim przeżyciem oraz bardzo cennym doświadczeniem.

Niech Pan będzie błogosławiony za ten czas, w którym mogliśmy dzielić się z ludźmi naszą wiarą oraz umacniać się wiarą tych, do których zostaliśmy posłani w tym roku.

Aleksander Ćwik CSsR

Posługi lektoratu i akolitatu

„Zakonnik – pielgrzym czy uchodźca?” był hasłem tegorocznych rekolekcji wielkopostnych dla kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie, braci juniorystów oraz postulantów z Barda. Odbyły się one w dniach od 14 do 17 kwietnia 2019 roku w naszym domu rekolekcyjnym na Lubaszowej. Prowadził je o. Piotr Podraza CSsR, nowo ustanowiony ekonom naszej Prowincji.

Na zakończenie rekolekcji, o. Janusz Sok CSsR  przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, celebrował Eucharystię, podczas której udzielił posługi lektoratu klerykom III roku oraz posługi akolitatu klerykom IV roku studiów. Uroczystość miała miejsce w kaplicy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w domu formacyjnym nowicjatu na górce lubaszowskiej.

Podczas Mszy Świętej kończącej rekolekcje wielkopostne O. Prowincjał przypomniał, że służba przy ołtarzu Słowa Bożego i Eucharystii jest służbą samemu Bogu, co wymaga właściwej postawy zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Naszym braciom życzymy wiernego wypełniania powierzonych im posług i płynących z nich obowiązków liturgicznych.

Piotr Czechowicz CSsR

„Ślad losu” w Łodzi

Dnia 4 kwietnia br. klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie po raz ostatni w Wielkim Poście wyśpiewali drogę krzyżową „Ślad losu”. Modlitwa odbyła się w łódzkim kościele pw. św. Marka Ewangelisty, w którym od ubiegłego roku posługują nasi współbracia.

Dla miejscowych parafian wydarzenie to zbiegło się z przybyciem Metropolity Łódzkiego Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia w ramach wielkopostnej pielgrzymki po Kościołach Stacyjnych. We mszy świętej uczestniczył również Prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów ojciec Janusz Sok.

Ksiądz Arcybiskup w czasie homilii przypomniał, że pielgrzymka, która wzoruje się na rzymskiej tradycji, ma charakter pokutny. Pielgrzymi modlący się w kolejnych parafiach pokutują za własne grzechy oraz za winy wspólnoty Kościoła.

Przed błogosławieństwem abp Grzegorz Ryś podziękował Redemptorystom za ciężką pracę na rzecz odnowy życia w parafii oraz poświęcił obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Nasza modlitwa i wspólny śpiew zostały z wdzięcznością przyjęte przez licznie zgromadzonych łódzkich parafian.

Łukasz Vetter CSsR