Na rekolekcyjnych szlakach

Piąty tydzień Wielkiego Postu jest dla kleryków WSD czasem, kiedy opuszczają seminarium, by towarzyszyć i pomagać misjonarzom w głoszeniu Słowa. W tym roku praktyki poprowadziły nas w różne strony Polski, a także poza granicę naszej Ojczyzny.

Kilku z nas służyło swoją pomocą podczas Misji świętych, co było dla nas niewątpliwie wielkim przeżyciem oraz bardzo cennym doświadczeniem.

Niech Pan będzie błogosławiony za ten czas, w którym mogliśmy dzielić się z ludźmi naszą wiarą oraz umacniać się wiarą tych, do których zostaliśmy posłani w tym roku.

Aleksander Ćwik CSsR