25 lat „Wschodu” na Wschodzie

Już od dwudziestu pięciu lat radosne orędzie o Chrystusie Odkupicielu dociera do dzieci i młodzieży mieszkającej na terenach Białorusi, Ukrainy, Rosji oraz Kazachstanu. W atmosferze wytężonej pracy, modlitwy i świętowania jubileuszu upłynął kolejny ogólnopolski zjazd Zespołu Misyjnego „Wschód”, który zgromadził w dniach od 30 kwietnia do 3 maja ponad czterdzieści osób w Lubaszowej (k. Tuchowa). Tym większa jest radość z tego spotkania, bo okazuje się, że po ćwierć wieku istnienia tej grupy Pan Bóg nadal chce nas mieć jako narzędzia niesienia nowiny o Jego bezgranicznej miłości do wszystkich.

Gościliśmy podczas zjazdu m. in. o. Zenona Gieńca CSsR, przełożonego Regii św. Gerarda (jednostki administracyjnej Zgromadzenia Redemptorystów w Rosji i Kazachstanie). Jako osoba żyjąca w stronach związanych z naszą działalnością wskazał na nieustanną potrzebę dawania ewangelicznego świadectwa i bycia dla wierzących zamieszkujących na tamtych terenach. Odwiedził nas także o. Janusz Urban CSsR, radny Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. W imieniu o. Prowincjała zapewnił o wsparciu dla naszej posługi wpisującej się bardzo w charyzmat Zgromadzenia.

Głównym celem spotkania było opracowanie katechez na wakacyjne rekolekcje, które planujemy przeprowadzić na Białorusi, Ukrainie oraz na Litwie. W czasie trwania Jubileuszu Miłosierdzia, kiedy głębiej wnikamy w tę tajemnicę, spróbujemy przekazać także prawdę o Bogu pełnym miłości i miłosierdzia dzieciom oraz młodzieży za wschodnią granicą naszej ojczyzny. Temat ten jest bardzo obszerny, dlatego też pracy nad przygotowaniem planu rekolekcji i szczegółów poszczególnych katechez poświęciliśmy wiele czasu. Chwile spędzone nad nimi zaowocowały tym, że także nasze spojrzenie na tę tajemnicę – misterium Bożej Miłości ulegało zmianie i poszerzeniu na inne, niewidoczne dotychczas aspekty. Ostatecznie pozostaje nam ufać, że sam Bóg będzie prowadził naszych animatorów podczas realizacji tego, co udało się razem stworzyć.

Spotkaniu towarzyszył entuzjazm z dużej liczby nowych członków naszej grupy apostolskiej. Daje to nadzieję na jeszcze większe możliwości posługi dla dzieci i młodzieży na Wschodzie. A już najbliższe wakacje zapowiadają się bardzo pracowicie, ponieważ zamierzamy przeprowadzić osiem serii rekolekcji.

Teraz wszystko w rękach Bożych. Bez Jego pomocy żaden, nawet najbardziej dopracowany plan się nie powiedzie. Ufamy w Jego nieskończoną łaskawość i miłosierdzie, a Maryi, Matce Miłosierdzia zawierzamy wszystkie nasze najbliższe prace, tych, którzy ich się będą podejmować oraz tych, których spotkamy na wakacyjnych misyjnych szlakach.

br. Piotr Mazur CSsR

 

Świadectwo s. Florentyny

“Czas, który było mi dane spędzić na spotkanie ZMW był dla mnie bardzo cenny. Cieszę się, że mogłam dołączyć do tej wspólnoty osób, które już od wielu lat angażują się w ewangelizację na wschodzie. Przygotowywanie katechez, czas modlitwy i wspólnych rozmów był dla mnie doświadczeniem  żywego Kościoła, który wypełnia słowa Chrystusa z wyobraźnią miłosierdzia”

s. M. Florentyna, felicjanka