286. rocznica założenia Zgromadzenia Redemptorystów

9 listopada 2018r. przypadła 286. rocznica założenia Zgromadzenia Redemptorystów przez św. Alfonsa Liguoriego. Zwyczajem poprzednich lat, dzień ten w naszej Prowincji jest dniem spotkania wspólnot formacyjnych – postulatu z Barda Śląskiego, nowicjatu z Lubaszowej i studentatu z Tuchowa.

Świętowanie rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy Liturgią Godzin, której przewodniczył i słowo wygłosił o. Adam Kośla CSsR – prefekt studentatu w Tuchowie. Kolejnym punktem było spotkanie i podział na grupy, aby dzięki temu w dowolnej formie (filmu, scenki, pracy plastycznej) przedstawić wybrany element z historii początków naszego Zgromadzenia. Większość grup wybrała współczesną formę przedstawienia, czyli film. Był to czas wspólnej integracji i interesującego przedstawienia ważnych wydarzeń z życia św. Alfonsa, które wpłynęły na decyzję o założeniu zgromadzenia zakonnego. Kolejnym ważnym punktem dnia była sztuka upamiętniająca setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Maryja – Drogą niepodległości”, przygotowaną przez braci studentów. Spektakl słowno-muzyczny zgromadził wielu widzów: współbraci, krewnych, dobroczyńców, parafian i sympatyków, dzięki czemu aula św. Klemensa wypełniła się po brzegi. Centralnym punktem dnia była uroczysta Eucharystia w tuchowskiej bazylice, której przewodniczył i homilię wygłosił Przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. dr Janusz Sok CSsR. Nawiązując do konstytucji Zgromadzenia, o. Prowincjał przypomniał współbraciom o naszej dyspozycyjności dla misji oraz o tym, jaki powinien być redemptorysta.

Najświętszemu Odkupicielowi niech będą dzięki za ten czas radosnego spotkania i wspólnego umacniania się w powołaniu. Święty Alfonsie, nasz Ojcze i Założycielu przyczyniaj się na nami, Twoimi synami, abyśmy wzrastali w gorliwości i odważnie głosili światu Obfite Odkupienie.

Paweł Głodowicz CSsR