“Duchowa Droga”

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy – „Duchowa Droga” każdego człowieka a w szczególności każdego redemptorysty.
Rekolekcje w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie,
26 – 29 września.

 

Co spowodowało, że papież Pius IX w 1866 roku właśnie Redemptorystom przekazał Ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy z posłaniem aby uczynili ją znaną całemu światu. Przypadek? Nie! W świecie, w którym żyjemy nie ma przypadków. Wszystkie sytuacje naszego życia, to gesty, przez które objawia się nam Bóg, pomagając nam poznawać samych siebie, odkrywać i w pełni realizować nasze powołanie. Naszym zadaniem jest dostrzegać to Boże działanie w naszym życiu. Aby to było możliwe, powinniśmy uwrażliwiać swoje oczy na te widoczne znaki Niewidzialnego.

Właśnie ten temat rozświetlał nam o. Marek Kotyński, misjonarz i rekolekcjonista oraz wykładowca akademicki, który prowadził w naszym seminarium rekolekcje przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.
Na drodze tych naszych rozważań towarzyszyła nam Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy, pobłogosławiona w Rzymie przez papieża Franciszka, obecna z nami na Rynku Podgórskim w Krakowie podczas tegorocznych Światowych Dni Młodzieży.

Rekolekcjonista ukazywał tę ikonę jako naszą duchową drogę. Jest nią ponieważ po pierwsze: Maryja na tej Ikonie jawi się jako wskazująca Drogę – Hodigitria (z grec.), wskazuje Ona na swojego Syna zapatrzonego w rzeczywistość Boga. Po wtóre: przekazanie jej 150 lat temu naszemu zgromadzeniu, które przecież obrało sobie Maryję jako „pierwszorzędną Patronkę” (Statuty Generalne 05) dokonało się nie przez przypadek ale z Opatrzności Bożej. Wreszcie po trzecie i najważniejsze – wskazywał rekolekcjonista – Maryja jest wzorem do naśladowania, który każdy człowiek a tym bardziej Redemptorysta powinien obrać sobie za pomoc na swojej drodze powołania. Ona bowiem „idąc w pielgrzymowaniu wiary i obejmując całym sercem zbawczą wolę Boga jako służebnica Pańska, poświęciła się całkowicie osobie i dziełu Syna, służyła i nadal służy tajemnicy Odkupienia, pomagając nieustannie w Chrystusie ludowi Bożemu.” (Konstytucja 32).

Dlatego kontemplując Ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (powszechnie znane jako Redemptoryści) oraz wszyscy wierni, którzy modlą się przed tą Ikoną otwierają się, jak mówił ojciec Rekolekcjonista, na umiejętność stawania wobec tej CUDOWNEJ tajemnicy Pana Boga, której nie możemy posiąść, której nie możemy złapać ani naszymi zmysłami ani naszymi uczuciami, a do której nieustannie jesteśmy zapraszani i pobudzani przez Pismo Święte, przez Sakramenty poprzez miłość Bliźniego. Dlatego nie ma skuteczniejszej pomocy na drodze naszego nieustannego wchodzenia w tę tajemnicę Bożej rzeczywistości niż Matka Boża Nieustającej Pomocy.

 

Boże Ojcze, dziękujemy Ci za o. Marka, przez którego przemawiałeś do nas podczas tych rekolekcji.

Jezu Chryste, nasz Odkupicielu – prowadź nas!

Matko Boża Nieustającej Pomocy – módl się za nami!

 

br. Łukasz Malinowski CSsR